Đoàn cơ sở Học viện Kỹ thuật mật mã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027

Đoàn cơ sở Học viện Kỹ thuật mật mã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027

Với khẩu hiệu “Kiên định, xung kích, đổi mới, sáng tạo, quyết thắng”, Đoàn cơ sở Học viện Kỹ thuật mật mã xác định trong nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và ngành Cơ yếu Việt Nam

Trang chủ

Thông báo

Tin tức và sự kiện

Lịch tuần

Tuyển sinh

Đào tạo

Các khoa

Sinh viên

Đào tạo trực tuyến

Dành cho người học

Nghiên cứu khoa học

Thư viện điện tử

Thư điện tử

Office365

Giới thiệu

Liên hệ

Trang actvn.edu.vn

Về đầu trang