Nghiên cứu sinh Nguyễn Tiến Xuân bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ cấp học viện

Nghiên cứu sinh Nguyễn Tiến Xuân bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ cấp học viện

Ngày 10/08/2022 tại Học viện Kĩ thuật mật mã, Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Học viện đã họp để đánh giá Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Tiến Xuân với đề tài Luận án: " Nghiên cứu một số giải pháp đảm bảo an toàn và hiệu quả cho lược đồ chữ ký số kiểu EC-Schnorr"

Trang chủ

Thông báo

Tin tức và sự kiện

Lịch tuần

Tuyển sinh

Đào tạo

Các khoa

Sinh viên

Đào tạo trực tuyến

Dành cho người học

Nghiên cứu khoa học

Thư viện điện tử

Thư điện tử

Office365

Giới thiệu

Liên hệ

Trang actvn.edu.vn

Về đầu trang