Seminar giữa các nhóm nghiên cứu của Học viện Kỹ thuật mật mã với giáo sư Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật bản

Seminar giữa các nhóm nghiên cứu của Học viện Kỹ thuật mật mã với giáo sư Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật bản

Ngày 19 tháng 6 năm 2024 Học viện Kỹ thuật mật mã đã tổ chức buổi làm việc giữa các nhóm nghiên cứu, nghiên cứu sinh với giáo sư Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật bản (JAIST) để trao đổi các nội dung nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo, mã độc và an toàn thông tin.

 
Thứ Tư
18/10/2023
Kỹ nghệ Tri thức và Hệ thống - KSE 2023
Học viện Kỹ thuật mật mã
Thứ Bảy
19/08/2023
𝐓𝐚𝐥𝐤𝐬𝐡𝐨𝐰 𝐂ô𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡ệ 𝐙𝐞𝐫𝐨 𝐓𝐫𝐮𝐬𝐭 - 𝐊𝐡ô𝐧𝐠 𝐦ậ𝐭 𝐤𝐡ẩ𝐮 𝐦ớ𝐢 𝐧𝐡ất 𝐜𝐮̉𝐚 𝐅𝐈𝐃𝐎 𝐀𝐥𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞
Hội trường, Học viện Kỹ thuật mật mã - Số 141 đường Chiến Thắng, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.
Thứ Năm
15/06/2023
Hội thảo khoa học Quốc gia về chủ đề “An ninh mạng và Mật mã trong nền an ninh quốc gia”
Học viện Kỹ thuật mật mã
Thứ Sáu
07/04/2023
Ứng dụng, phát triển và tích hợp ChatGPT ở Học viện KTMM
Học viện Kỹ thuật mật mã
Thứ Năm
06/04/2023
Thao trường an ninh mạng quốc gia
Học viện Kỹ thuật mật mã

Trang chủ

Thông báo

Tin tức và sự kiện

Lịch tuần

Tuyển sinh

Đào tạo

Các khoa

Sinh viên

Đào tạo trực tuyến

Dành cho người học

Nghiên cứu khoa học

Thư viện điện tử

Thư điện tử

Office365

Giới thiệu

Liên hệ

Trang actvn.edu.vn

Về đầu trang