Seminar giữa các nhóm nghiên cứu của Học viện Kỹ thuật mật mã với giáo sư Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật bản

Seminar giữa các nhóm nghiên cứu của Học viện Kỹ thuật mật mã với giáo sư Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật bản

Ngày 19 tháng 6 năm 2024 Học viện Kỹ thuật mật mã đã tổ chức buổi làm việc giữa các nhóm nghiên cứu, nghiên cứu sinh với giáo sư Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật bản (JAIST) để trao đổi các nội dung nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo, mã độc và an toàn thông tin.

Trang chủ

Thông báo

Tin tức và sự kiện

Lịch tuần

Tuyển sinh

Đào tạo

Các khoa

Sinh viên

Đào tạo trực tuyến

Dành cho người học

Nghiên cứu khoa học

Thư viện điện tử

Thư điện tử

Office365

Giới thiệu

Liên hệ

Trang actvn.edu.vn

Về đầu trang