• Hôm nay 25/04/2024

QUYẾT ĐỊNH: Về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên các khóa 12, 13, 14, 15 (AT12, AT13, AT14, AT15); khóa 01, 02, 03 (CT1, CT2, CT3); khóa 01, 02 (DT1, DT2)

10/08/2023 8:50:00 AM | THÔNG BÁO

File đính kèm:

Tin được quan tâm

Trang chủ

Thông báo

Tin tức và sự kiện

Lịch tuần

Tuyển sinh

Đào tạo

Các khoa

Sinh viên

Đào tạo trực tuyến

Dành cho người học

Nghiên cứu khoa học

Thư viện điện tử

Thư điện tử

Office365

Giới thiệu

Liên hệ

Trang actvn.edu.vn

Về đầu trang