Đại tá, TS Nguyễn Hữu Hùng, Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã dự và chỉ đạo đại hội.

Nhiệm kỳ 2017-2022, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc học viện, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Học viện Kỹ thuật mật mã đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. 

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.  

Trong đó, Đoàn cơ sở đã thường xuyên làm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đoàn viên. Đồng thời, quán triệt, triển khai nhiều chương trình hành động, phong trào thi đua sát với đặc điểm, nhiệm vụ của từng đơn vị. Hằng năm có trên 95% đoàn viên, hơn 90% tổ chức đoàn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức đoàn yếu kém.

Phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên tiếp tục được đổi mới, thu hút đông đảo thanh niên tham gia và từng bước tạo sự lan tỏa trong đời sống. Các hoạt động, chương trình, phong trào của Đoàn học viện được triển khai thực chất hơn, tạo môi trường tốt cho thanh niên rèn luyện, trải nghiệm, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo. Trong nhiệm kỳ, nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thanh niên được phát hiện, tôn vinh lan tỏa, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh niên học viện.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn cơ sở học viện đã lựa chọn, giáo dục, bồi dưỡng, giới thiệu được 191 đoàn viên ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; 135 đồng chí học lớp bồi dưỡng Đảng viên mới giới thiệu kết nạp 225 đoàn viên ưu tú vào Đảng; đề nghị công nhận đảng viên chính thức cho 105 đảng viên dự bị theo đúng thủ tục, nguyên tắc.

Các đoàn viên tham gia đại hội. 

Với khẩu hiệu “Kiên định, xung kích, đổi mới, sáng tạo, quyết thắng”, Đoàn cơ sở Học viện Kỹ thuật mật mã xác định trong nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và ngành Cơ yếu Việt Nam; chăm lo giáo dục, rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ thanh niên học viện giai đoạn mới có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, mẫu mực về đạo đức, có lối sống lành mạnh, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đoàn viên tham gia bỏ phiếu bầu ban chấp hành khóa mới.  

Tại đại hội, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ban Cơ yếu Chính phủ lần thứ VII (2022 - 2027); Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII và Điều lệ Đoàn sửa đổi.

Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Học viện Kỹ thuật mật mã (2022-2027) và đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ban Cơ yếu Chính phủ lần thứ VII (2022 - 2027) ra mắt.

Đại hội tiến hành bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Đoàn cơ sở 2022-2027; bầu đoàn đại biểu gồm 52 đồng chí (trong đó có 3 đại biểu dự khuyết) dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ban Cơ yếu Chính phủ lần thứ VII (2022 - 2027) với tỷ lệ tín nhiệm cao.