Số văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
/XNGiấy xác nhận sinh viên xin hoãn nghĩa vụ quân sự
/TKBHTTMẫu tờ khai bảo hiểm thân thể
/TKBHYTMẫu tờ khai tham gia bảo hiểm y tế
/ĐNĐơn xin học lại (dành cho học ghép)
/GXNPhiếu xác nhận học lại
/PSVPhiếu sinh viên
/PSVPhiếu sinh viên đăng ký hồ sơ online
/ĐNMẫu đơn phúc khảo bài thi kết thúc học phần
/TTMẫu 14 - Giấy thanh toán ra trường (dành cho tập thể)
/TTMẫu 13 - Phiếu thanh toán ra trường
/ĐNMẫu 12 - Đơn xin thôi học
/ĐNMẫu 11 - Đơn xin tiếp tục học tập
/ĐNMẫu 10 - Đơn xin bảo lưu kết quả học tập
/GXPMẫu 09 - Đơn xin nghỉ học có thời hạn (trên 7 ngày)
/GXPMẫu 08 - Đơn xin nghỉ học có thời hạn (dưới 7 ngày)
/ĐNMẫu 07 - Đơn đề nghị giải quyết công việc
/ĐNMẫu 06 - Đơn xin cấp lại thẻ sinh viên
/ĐNMẫu 05 - Đơn xin hủy học phần
/GXNMẫu 04 - Đơn xin đăng ký và thay đổi học phần
/GXNMẫu 03 - Giấy xác nhận (Mẫu 3)
/GXNMẫu 2 - Giấy xác nhận sinh viên (Mẫu 2)
/GXNMẫu 01-Xác nhận sinh viên
1 - 50 | 22  Chuyển tới trang:

Trang chủ

Thông báo

Tin tức và sự kiện

Lịch tuần

Tuyển sinh

Đào tạo

Các khoa

Sinh viên

Đào tạo trực tuyến

Dành cho người học

Nghiên cứu khoa học

Thư viện điện tử

Thư điện tử

Office365

Giới thiệu

Liên hệ

Trang actvn.edu.vn

Về đầu trang