Cựu sinh viên Học viện Kỹ thuật mật mã tìm ra hơn 50 lỗ hổng của Microsoft

Cựu sinh viên Học viện Kỹ thuật mật mã tìm ra hơn 50 lỗ hổng của Microsoft

Đặng Thế Tuyến cựu sinh viên Học viện Kỹ thuật mật mã, sinh năm 1990, nhiều quý nằm trong danh sách vinh danh Microsoft, đã phát hiện hơn 50 lỗ hổng của hãng phần mềm Mỹ

Trang chủ

Thông báo

Tin tức và sự kiện

Lịch tuần

Tuyển sinh

Đào tạo

Các khoa

Sinh viên

Đào tạo trực tuyến

Dành cho người học

Nghiên cứu khoa học

Thư viện điện tử

Thư điện tử

Office365

Giới thiệu

Liên hệ

Trang actvn.edu.vn

Về đầu trang