Học viện Kỹ thuật mật mã dẫn đầu vòng Khởi động cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2022

Học viện Kỹ thuật mật mã dẫn đầu vòng Khởi động cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2022

Sau 2 giờ làm bài, tức khoảng một nửa thời gian thi, đã có hơn 100 đội ghi điểm, trong đó 5 vị trí dẫn đầu là sự cạnh tranh quyết liệt của 5 đội thi đến từ Đại học Quốc gia Singapore, Học viện Kỹ thuật mật mã, Đại học Duy Tân, Đại học CNTT và Đại học Bách khoa Tp HCM

Trang chủ

Thông báo

Tin tức và sự kiện

Lịch tuần

Tuyển sinh

Đào tạo

Các khoa

Sinh viên

Đào tạo trực tuyến

Dành cho người học

Nghiên cứu khoa học

Thư viện điện tử

Thư điện tử

Office365

Giới thiệu

Liên hệ

Trang actvn.edu.vn

Về đầu trang