Tính năng mới trong Microsoft Teams tháng 7/2021
Ngày đăng: Lượt xem: 10830

1. Tự động điều chỉnh độ nhạy của micrô

 

Kết thúc nhu cầu tinh chỉnh và điều chỉnh độ nhạy của micrô của bạn và cho phép Teams việc này giúp bạn. Chọn Thiết Cài đặt > rồi bật nút bật tắt Tự động điều chỉnh độ nhạy củamicrô.

 

2. Tự động ghi lại cuộc họp

 

Không bao giờ quên ghi lại cuộc họp! Trong tùy chọn Cuộchọp, chuyển nút bật tắt Tự động ghi sang  trước khi cuộc họp bắt đầu. Khi cuộc họp bắt đầu, các Teams động bắt đầu ghi. Sau khi họp, video sẽ xuất hiện trong cuộc họp trò chuyện và trong Microsoft Stream.

 

Lưu ý: Thiết đặt này được bật bởi người quản trị CNTT của bạn và có thể không sẵn dùng cho tất cả mọi người.

 

3. Giám sát chất lượng cuộc gọi trong suốt cuộc họp

 

Bạn muốn theo dõi chất lượng cuộc gọi trong Teams hoặc cuộc gọi? Xem tốc độ khung, dữ liệu đã gửi và nhận, băng thông, và nhiều hơn nữa trong cửa sổ cuộc họp. Để mở, chọn Xem thêm hành động Biểu tượng Hành động khác > Trạng thái cuộc gọi.

 

Thông tin chất lượng cuộc gọi xuất hiện ở bên phải video cuộc họp của bạn và làm mới mỗi 15 giây. Để biết danh sách đầy đủ những nội dụng được theo dõi, hãy xem Giám sát cuộc gọi và chất lượng cuộc họp Teams.

 

4. Chia sẻ âm thanh hệ thống trên macOS

 

Khi bạn chia sẻ màn hình nền hoặc cửa sổ trong Teams trên Máy Mac, giờ đây bạn có thể thêm âm thanh của máy tính để những người đã tham gia cuộc họp có thể nghe thấy âm thanh đến từ đó.

 

5. Cải thiện chia sẻ trong Teams họp

 

Bạn muốn chia sẻ một bộ PowerPoint chiếu, cửa sổ, Microsoft Whiteboard hoặc một màn hình cụ thể trên thiết bị của mình? Với trải nghiệm chia sẻ được thiết kế lại, giờ đây việc tìm thấy đúng nội dung khi bạn cần đến trải nghiệm này trở nên dễ dàng hơn. Bạn cũng cần chia sẻ âm thanh? Bạn cũng sẽ thấy rằng khi bạn chọn Chia sẻ nội dung và Biểu tượng Chia sẻ nội dung trong cuộc họp Teams bạn.

 

6. Quản lý những người có thể bật camera của họ

 

Có hai cách để ngăn người dự cuộc họp bật camera trong cuộc họp. Trước cuộc họp, trong tùy chọn Cuộchọp , hãy tắt nút bật tắt Cho phép camera cho người dự? rồi chọn Lưu. Trong khi họp, người tổ chức và diễn giả có thể vô hiệu hóa camera của tất cả hoặc từng người dự bằng cách chọn Thêm tùy chọn Teams tùy chọn khác bên cạnh Người dự rồi Tắt camera cho người dự. 

© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.