THÔNG BÁO: V/v tuyển sinh thạc sĩ chuyên ngành An toàn thông tin đợt 2 năm 2016
Ngày đăng: Lượt xem: 3330

      Căn cứ Quyết định số 3917/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Học viện Kỹ thuật mật mã đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành An toàn Thông tin;

 

      Căn cứ Thông tư 54/2014/TT-BQP ngày 12/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Học viện Kỹ thuật mật mã và Quyết định số 227/QĐ-BCY ngày 17/8/2016 của Trưởng ban Ban Cơ yếu chính phủ quy định cơ cấu tổ chức, biên chế của Học viện Kỹ thuật mật mã,

      Học viện Kỹ thuật mật mã thông báo tuyển sinh thạc sĩ An toàn Thông tin  đợt 2 năm 2016. Cụ thể như sau: 

 

1. Hình thức và thời gian đào tạo:

  - Hình thức đào tạo:  Đào tạo không tập trung.

  - Thời gian đào đạo: 02 năm (04 kỳ).

 

2. Địa điểm đào tạo:  

Cơ sở I - Học viện Kỹ thuật mật mã, 141 đường Chiến Thắng, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.

 

3. Chuyên ngành đào tạo, môn thi tuyển sinh và chỉ tiêu:

 

Chuyên ngành

đào tạo

Môn thi tuyển

Chỉ tiêu dự kiến

Cơ bản

Cơ sở

Ngoại ngữ

An toàn Thông tin

Toán cao cấp

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Tiếng Anh trình độ A2

25

 

4. Điều kiện dự thi:

Người dự tuyển và học Thạc sĩ chuyên ngành An toàn Thông tin phải có ít nhất 01 bằng đại học, với những điều kiện như sau:

 

- Đối tượng I (Không phải học bổ sung kiến thức):

- Ngành phù hợp dự tuyển: là các đối tượng đã có bằng tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành An toàn Thông tin, Kỹ thuật mật mã không quá 5 năm (nhóm này không phải học bổ sung kiến thức).

- Đủ sức khỏe theo quy định.

 

- Đối tượng II (Được dự thi sau khi hoàn thành học bổ sung kiến thức thuộc chuyên ngành An toàn thông tin gồm 03 HP tổng số 9 tín chỉ):

- Ngành gần với chuyên ngành An toàn Thông tin: là các đối tượng Cử nhân/Kỹ sư Công nghệ thông tin, Cử nhân Sư phạm tin học, Cử nhân/Kỹ sư Tin học, Cử nhân Toán - Tin ứng dụng.

- Đủ sức khỏe theo quy định.

 

- Đối tượng III (Được dự thi sau khi hoàn thành học bổ sung kiến thức thuộc chuyên ngành An toàn thông tin gồm 07 HP tổng số 21 tín chỉ):

- Có bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy ngành gần với ngành Công nghệ thông tin: ngành Toán học, ngành Điện tử viễn thông.

- Đủ sức khỏe theo quy định.

 

5.  Hồ sơ tuyển sinh:

Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

- 01 Đơn đăng ký dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ;

- 01 Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của cơ quan quản lý hoặc chính quyền địa phương);

- 01 Bản sao công chứng các loại giấy tờ sau:

+ Bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học;

+ Các loại giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

- 01 Công văn cử đi dự thi của Thủ trưởng cơ quan quản lý đối với thí sinh do cơ quan cử đi (không yêu cầu đối với thí sinh tự do);

- 04 Ảnh mầu cỡ 3x4cm (ghi rõ họ tên và ngày sinh của thí sinh ở mặt sau) và 02 phong bì dán tem và đề sẵn địa chỉ liên hệ của thí sinh;

- 01 Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của bệnh viện đa khoa trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày ký đến ngày nộp hồ sơ;

- Giấy chứng nhận của Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo về văn bằng tốt nghiệp đại học theo chương trình liên kết của các cơ sở đào tạo trong nước với nước ngoài, nước ngoài do nước ngoài cấp.

 

6. Thời gian, địa diểm:

a. Thời gian:

- Thời gian phát hành hồ sơ tuyển sinh: Từ ngày 05/9/2016 đến ngày 10/10/2016.

- Thời hạn tiếp nhận hồ sơ ĐKDT: Từ ngày 10/10/2016 đến ngày 15/11/2016.

b. Địa điểm:

- Phòng Sau Đại học, Phòng 6, Tầng 8, Tòa nhà TB1- Học viện Kỹ thuật mật mã.

  Số 141, đường Chiến Thắng, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.

- Điện thoại: (04) 35 429 028.

 

7. Kinh phí đào tạo:

Theo Quy định hiện hành bao gồm: Lệ phí tuyển sinh, học phí, kinh phí hỗ trợ đào tạo.

 

8. Thời gian và tổ chức tuyển sinh:

a. Thời gian thi tuyển sinh: Dự kiến các ngày 25, 26, 27 tháng 11 năm 2016.

b. Học bổ sung kiến thức:

- Thời gian: Tháng 10, 11 năm 2016.

c. Ôn thi đầu vào:

- Thời gian: Tháng 11 năm 2016.

- Địa điểm: Cơ sở I - Học viện Kỹ thuật mật mã, số 141 đường Chiến Thắng, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội./.

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.