THÔNG BÁO: V/v triển khai mở lớp luyện thi TOEIC và cấp chứng chỉ Tiếng Anh cho học viên H23 và sinh viên AT10 theo chuẩn Tiếng Anh đầu ra
Ngày đăng: Lượt xem: 1552

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-HVM ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã về việc ban hành chuẩn đầu ra năng lực Tiếng Anh cho học viên, sinh viên hệ đào tạo đại học chính quy,

 

Căn cứ Kế hoạch số 142/KH-HVM ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã về việc tổ chức thi chuẩn hóa đầu ra Tiếng Anh và cấp chứng chỉ Tiếng Anh cho sinh viên khóa 10 hệ đào tạo ĐH chính quy Ngành ATTT và học viên khóa 23 hệ đào tạo ĐH chính quy Ngành KTMM

 

Thừa lệnh Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã, Trung tâm Ngoại ngữ KMA – Học viện KTMM thông báo về việc triển khai mở lớp lớp luyện thi TOEIC và cấp chứng chỉ Tiếng Anh cho học viên H23 và sinh viên AT10 theo chuẩn Tiếng Anh đầu ra của Học viện Kỹ thuật mật mã như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH

 

- Chuẩn hóa trình độ đầu ra Tiếng Anh cho học viên, sinh viên theo chỉ đạo, định hướng, quy chuẩn của Bộ Giáo dục – Đào tạo và Giám đốc Học viện Kỹ thuật Mật mã.

 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên ra trường có cơ hội tìm kiếm công việc tốt, đáp ứng nhu cầu của các nhà tuyển dụng, đủ sức cạnh tranh trên thị trường lao động ngày một khó tính và đòi hỏi cao.

 

- Giúp học viên, sinh viên đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo quyết định số 40/QĐ-HVM ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã: Học viên từ khóa H23 và sinh viên từ khóa AT10 khi tốt nghiệp phải có trình độ Tiếng Anh tối thiểu 450 TOEIC trở lên.

 

II. ĐỐI TƯỢNG

 

- Học viên H23 - Hệ đào tạo đại học chính quy chuyên ngành Kỹ thuật mật mã cần đạt chuẩn đầu ra TOEIC tối thiểu là 450/990;

 

- Sinh viên AT10 - Hệ đào tạo đại học chính quy chuyên ngành An toàn thông tin cần đạt chuẩn đầu ra TOEIC tối thiểu là 450/990;

 

- Học viên, sinh viên của Học viện Kỹ thuật mật mã có nhu cầu học tập nâng cao trình độ Tiếng Anh và thi lấy chứng chỉ.

 

III. NỘI DUNG

 

1. Tổ chức các lớp học luyện thi TOEIC

 

- Thời gian thực hiện: tháng 2/2017 – tháng 6/2017.

 

- Thời gian đăng ký học: Từ ngày 15/2/2017 - 28/2/2017.

 

- Thời gian khai giảng: Tuần 1 tháng 3 năm 2017.

 

+ Thời lượng đào tạo: 24 buổi/3 tháng/1 khóa

 

+ Chương trình giảng dạy bao gồm 2 cấp độ: PRE-TOEIC 350+ và TOEIC 450+

 

+Thời khóa biểu được bố trí phù hợp dựa trên cơ sở đăng ký học của sinh viên và không làm ảnh hưởng đến các môn học chính khóa khác.

 

+Học viên, sinh viên học tại Trung tâm sẽ được miễn phí tham dự bài thi đánh giá năng lực Tiếng Anh đầu vào theo dạng thức TOEIC quốc tế trước khi chọn khóa học phù hợp với trình độ.

 

1.1. Khóa học PRE-TOEIC 350+:

 

- Đối tượng: Học viên, sinh viên có đầu vào 150 ≤ TOEIC ≤ 350/990

 

- Nội dung giảng dạy:

 

+ Trang bị và hệ thống ngữ pháp, từ vựng và cấu trúc cơ bản trong Tiếng Anh.

 

+ Trang bị từ vựng và cấu trúc câu thường gặp trong bài thi TOEIC.

 

+ Giúp học viên làm quen với bài thi TOEIC và có chiến thuật làm bài thi hiệu quả.

 

- Mục tiêu của khóa học: Kết thúc khóa học, học viên đạt đầu ra TOEIC tối thiểu 350 điểm.

 

- Quy mô lớp học: 25 – 35 sinh viên/lớp.

 

1.2. Khóa học TOEIC 450+

 

- Đối tượng: Học viên, sinh viên có đầu vào  350 ≤ TOEIC < 450/990

 

- Nội dung giảng dạy:

 

+ Củng cố và hệ thống lại toàn bộ ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản, nâng cao.

 

+ Trang bị từ vựng và cấu trúc câu thường gặp trong bài thi TOEIC.

 

+ Rèn luyện kỹ năng, chiến thuật làm bài thi TOEIC hiệu quả, cách tránh những lỗi và bẫy thường gặp khi làm bài thi TOEIC.

 

+ Luyện đề thi theo dạng thức TOEIC quốc tế.

 

- Mục tiêu của khóa học: Kết thúc khóa học, học viên đạt chuẩn đầu ra TOEIC tối thiểu 450 điểm.

 

- Quy mô lớp học: 25 – 35 sinh viên/lớp.

 

2. Tổ chức thi cuối khóa học và cấp chứng chỉ

 

+ Hình thức thi: Bài thi dạng thức TOEIC quốc tế (Nghe và Đọc)

 

+ Thời gian thi dự kiến: Tháng 7/2017 và Tháng 10/2017

 

+ Sinh viên có thể dự thi TOEIC nhiều lần và lấy kết quả của lần thi đạt điểm cao nhất.

 

+ Sinh viên hoàn thành khóa học và có kết quả thi từ 450 điểm trở lên sẽ được Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã cấp Chứng chỉ Tiếng Anh nội bộ của Học viện có ghi số điểm TOEIC tương ứng. Sinh viên có chứng chỉ TOEIC của Học viện sẽ được công nhận đạt Tiếng Anh chuẩn đầu ra và được nhận bằng tốt nghiệp.

 

+ Học viên, sinh viên có nhu cầu lấy chứng chỉ TOEIC quốc tế, Học viện sẽ phối hợp với IIG, đơn vị được  ủy quyền duy nhất của Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ tại Việt Nam để tổ chức thi và cấp chứng chỉ quốc tế. 

 

Học viên H23 - Hệ đào tạo đại học chính quy chuyên ngành Kỹ thuật mật mã; và sinh viên AT10 - Hệ đào tạo đại học chính quy chuyên ngành An toàn thông tin cập nhật thông tin trên website Học viện để chủ động đăng ký học, chọn lớp học, ca học cho phù hợp.

 

Sinh viên đăng ký học và hoàn thiện học phí với thầy Dũng – Khối trưởng và thầy Bình – Hệ trưởng Hệ Quản lý sinh viên hoặc giáo viên chủ nhiệm lớp.

 

Sinh viên cần trợ giúp thông tin, liên hệ trực tiếp với Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ KMA – Học viện Kỹ thuật mật mã -  Phòng 206, tòa nhà TB1 vào giờ hành chính, hoặc qua số điện thoại 043.640.6868./.

 

Trung tâm Tiếng anh KMA

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.