THÔNG BÁO: V/v triển khai mở lớp học Bổ sung Tiếng Anh 6 tín chỉ cho sinh viên Hệ đào tạo đại học chính quy AT&CT
Ngày đăng: Lượt xem: 2215

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-HVM ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã về việc ban hành chuẩn đầu ra năng lực Tiếng Anh cho học viên, sinh viên hệ đào tạo đại học chính quy;

 

Căn cứ Thông báo số 1591/TB-HVM về việc “Tổ chức thi kiểm tra Tiếng Anh đầu vào cho sinh viên Năm thứ nhất - Hệ đào tạo đại học chính quy ngành An toàn thông tin và Công nghệ thông tin” của Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã;

 

Căn cứ Thông báo “Kết quả thi kiểm tra Tiếng Anh đầu vào theo chuẩn TOEIC quốc tế cho sinh viên Năm thứ nhất - Hệ đào tạo đại học chính quy ngành An toàn thông tin và Công nghệ thông tin” ngày 20 tháng 10 năm 2016,

 

Trung tâm Ngoại ngữ KMA – Học viện Kỹ thuật mật mã thông báo khai giảng Lớp Bổ sung Tiếng Anh 6 tín chỉ cho những sinh viên Hệ đào tạo đại học chính quy ngành An toàn thông tin và Công nghệ thông tin như sau:

 

1. Đối tượng:

 

- Sinh viên AT12 chưa đủ điều kiện đăng kí học Tiếng Anh 1;

 

- Sinh viên AT13 và sinh viên CT1 - Hệ đào tạo đại học chính quy ngành An toàn thông tin và Công nghệ thông tin chưa đạt chuẩn Tiếng Anh đầu vào (dưới 250/990 điểm TOEIC) và chưa học lớp Bổ sung Tiếng Anh 6 tín chỉ. (Có danh sách kèm theo tại đây)

 

2. Thời gian bắt đầu thực hiện:

 

- Thời gian đăng ký học: Tuần 3 tháng 2 năm 2017 (từ 15 – 25/2/2017)

 

- Thời gian khai giảng: Tuần 1 tháng 3 năm 2017

 

3. Thời lượng đào tạo: 6 (sáu) tín chỉ.

 

4. Chương trình học: Tiếng Anh Cơ bản theo 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết (Trang bị và hệ thống lại toàn bộ ngữ pháp – từ vựng cơ bản) và Luyện thi theo dạng thức TOEIC quốc tế.

 

5. Thời gian kết thúc khóa học bổ sung: Tháng 5 năm 2017.

 

6. Thời gian thi TOEIC: Dự kiến tháng 6 năm 2017

 

7. Quy mô lớp học và các ca học được bố trí thuận lợi cho học viên, sinh viên (dựa trên cơ sở đăng ký học của học viên, sinh viên) và không ảnh hưởng tới thời gian học tập các môn chính khóa khác.

 

8. Học phí và lệ phí thi TOEIC được thu theo mức quy định học phí hiện hành của Học viện tính trên đơn vị tín chỉ.

 

Sinh viên AT13, CT1 và AT12 có tên trong danh sách chưa đạt chuẩn Tiếng Anh đầu vào cập nhật thông tin trên website Học viện và Hệ quản lý sinh viên để chủ động đăng ký học, chọn lớp học, ca học cho phù hợp.

 

Sinh viên Lớp Tiếng Anh bổ sung 6 tín chỉ đăng ký học và hoàn thiện học phí với thầy Bình – Hệ trưởng Hệ Quản lý sinh viên, giáo viên chủ nhiệm lớp hoặc Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ KMA.

 

Trung tâm NN KMA

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.