THÔNG BÁO: V/v tra cứu lịch học và đăng ký học ghép với các học phần thuộc Khóa 14 ngành An toàn thông tin
Ngày đăng: Lượt xem: 17369

Căn cứ Kế hoạch đào tạo Học kỳ I năm học 2017 - 2018 của Học viện;

 

Phòng Đào tạo thông báo tra cứu lịch học và đăng ký học ghép với các học phần thuộc khóa 14 ngành An toàn thông tin như sau:

 

1. Tra cứu lịch học đối với sinh viên AT14, CT2 và DT1:

 

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống quản lý đào tạo trên website của Học viện tại địa chỉhttp://actvn.edu.vn chọn mục DÀNH CHO NGƯỜI HỌC

 

Xuất hiện giao diện:

 

 

Bước 2: Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản sinh viên

 

- Tài khoản: Mã số sinh viên (ví dụ: AT140113)

 

- Mật khẩu: ngày/tháng/năm sinh (ví dụ: 01/05/1998)

 

Bước 3: Trong giao diện sau khi đăng nhập:

 

- Sinh viên tra cứu lịch học tại mục : Đăng ký học

 

- Đổi mật khẩu tại mục : Quản lý mật khẩu

 

- Tra cứu thông tin cá nhân: Thông tin cá nhân(SV)

 

- Thanh toán và tra cứu học phí tại mục: Thanh toán online

 

2. Đăng ký học ghép

 

Các sinh viên thuộc các khóa đào tạo: các khóa đào tạo ngành An toàn thông tin và CT1 ngành Công nghệ thông tin có nhu cầu trả nợ các học phần còn nợ đọng có thể đăng ký học ghép. Thời gian đăng ký: Từ 18h00 ngày 12/10/2017 đến 24h00 ngày 18/10/2017.

 

Nếu có vấn đề về tài khoản và đăng ký học liên hệ phòng Đào tạo (cô Yến) để được trợ giúp.

 

Nhận được Thông báo này, kính đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động phối hợp thực hiện./.

 

P. Đào tạo

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.