THÔNG BÁO: V/v tra cứu lịch học học kỳ 1 năm học 2016 – 2017 của sinh viên khóa 13 ngành ATTT và khóa 1 ngành CNTT và lịch đăng ký học ghép (Cơ sở đào tạo phía Bắc)
Ngày đăng: Lượt xem: 4648

Căn cứ Kế hoạch đào tạo học kỳ 1, năm học 2016 - 2017.

 

Học viện Kỹ thuật mật mã thông báo như sau:

 

1. Đối với sinh viên khóa 13, ngành ATTT và khóa 1, ngành CNTT:

 

Sinh viên truy cập vào tài khoản Học viện đã cấp để đổi mật khẩu khởi tạo và xem lịch học:

 

- Vào website Học viện tại địa chỉ: http://actvn.edu.vn;

 

- Chọn menu: DÀNH CHO NGƯỜI HỌC

 

- Chọn menu: Đăng nhập

 

 - Tại giao diện đăng nhập:

 

+ Tại hộp thoại Tài khoản nhập mã sinh viên (ví dụ: AT130116. Sinh viên xem danh sách kèm theo mã sinh viên file đính kèm bên dưới.)

 

 + Tại hộp thoại: Mật khẩu nhập password (Học viện cấp password khởi tạo cho sinh viên theo ngày, tháng, năm sinh của sinh viên có dạng: dd/mm/yyyy. Ví dụ: 02/07/1998).

 

- Xuất hiện giao diện dành cho sinh viên thao tác:

 

+ Xem kết quả đăng ký học tại menu: Đăng ký học

 

+ Đổi mật khẩu tại menu: Quản lý mật khẩu

 

+ Xem thông tin cá nhân tại menu: Thông tin cá nhân (SV)

 

+ Để đóng học phí tại menu: Thanh toán online

 

2. Đối với sinh viên các khóa 10, 11, 12 ngành An toàn thông tin:

 

- Sinh viên các khóa 10, 11, 12 ngành An toàn thông tin có nhu cầu học ghép với khóa 13 liên hệ với Phòng Đào tạo (qua thầy Lịch) để thực hiện đăng ký.

 

- Thời gian đăng ký học ghép từ ngày 26/10/2016 đến hết ngày 29/10/2016.

 

3. Bảo mật tài khoản sinh viên:

 

Sinh viên có trách nhiệm bảo mật tài khoản của mình nhằm tránh mất quyền sử dụng hoặc thông tin cá nhân thông tin cá nhân  bị sửa đổi.

 

Danh sinh viên AT13, CT01 tại đây

 

Phòng Đào Tạo

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.