THÔNG BÁO: V/v Tổ chức thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh đầu ra nội bộ của Học viện theo dạng thức TOEIC quốc tế năm 2018
Ngày đăng: Lượt xem: 1569

Để giúp học viên, sinh viên đạt chuẩn Tiếng Anhđầu ra, đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp, Học viện Kỹ thuật mật mã thông báo tổ chức thi chuẩn Tiếng Anh đầu ra và cấp chứng chỉ Tiếng Anh nội bộ của Học viện cho sinh viên chuyên ngành An toàn thông tin Khóa 10, cụ thể như sau:

 

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

 

- Sinh viên hệ đào tạo đại học chính quy ngành ATTT Khóa 10.

 

- Học viên, sinh viên có nhu cầu.

 

II. NỘI DUNG THI

 

- Dạng thức thi: Học viên, sinh viên thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh đầu ra của Học viện bằng bài thi theo dạng thức TOEIC quốc tế - Nghe và Đọc (Listening and Reading) trong thời gian 120 phút.

 

- Hình thức thi: Trắc nghiệm (200 câu)

 

  • Nghe: 100 câu (Thời gian thi 45 phút)

 

  • Đọc:  100 câu (Thời gian thi 75 phút)

 

III. THỜI GIAN TỔ CHỨC THI

 

            - Đợt 1: 8h sáng thứ Bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2018

 

            - Đợt 2: 8h sáng thứ Bảy, ngày 29 tháng 9 năm 2018

 

            - Đợt 3: 8h sáng thứ Bảy, ngày 29 tháng 12 năm 2018

 

IV. CẤP CHỨNG CHỈ

 

Học viên, sinh viên có tổng điểm bài thi TOEIC từ 450/990 điểm trở lên sẽ được công nhận đạt chuẩn Tiếng Anh đầu ra và được Học viện cấp chứng chỉ có ghi số điểm TOEIC tương ứng.

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.