THÔNG BÁO: V/v tổ chức kiểm tra đầu vào Tiếng Anh cho sinh viên Năm thứ nhất
Ngày đăng: Lượt xem: 6055

Căn cứ vào Thông báo số 2013/TB-HVM “Về việc nâng chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho sinh viên hệ đào tạo đại học chính quy ngành An toàn thông tin từ Khóa 12” của Giám đốc Học viện KTMM;

 

Căn cứ vào Hướng dẫn số 2040/HD-HVM “Thực hiện việc nâng chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho sinh viên đào tạo đại học chính quy ngành An toàn thông tin từ     Khóa 12” của Giám đốc Học viện KTMM;

 

Căn cứ Kế hoạch số 2322/KH-HVM “Kiểm tra đầu vào và chuẩn hóa đầu vào trình độ Tiếng Anh  cho sinh viên hệ đào tạo đại học chính quy ngành An toàn thông tin từ khóa tuyển sinh năm 2015” của Giám đốc Học viện KTMM,

 

Học viện thông báo về kế hoạch kiểm tra đầu vào Tiếng Anh như sau:

 

        I. ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA

- Sinh viên Khóa 13- Hệ đào tạo đại học chính quy ngành An toàn thông tin

- Sinh viên Khóa 1- Hệ đào tạo đại học chính quy ngành Công nghệ thông tin

 

  II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Cơ sở phía Bắc:

+ Thời gian: Ngày 1/10/2016 và 2/10/2016 (Danh sách sinh viên, phòng thi, qui chế thi và ngày giờ thi cụ thể sẽ được thông báo trên Website Học viện và Hệ quản lí sinh viên vào ngày 26/9/2016)

+ Địa điểm: Từ tầng 1 - Tầng 5 tòa nhà giảng đường TA2

 

- Cơ sở phía Nam:

+ Thời gian: Ngày 8/10/2016  và ngày 9/10/2016 (Danh sách sinh viên, phòng thi, qui chế thi và ngày giờ thi cụ thể sẽ được thông báo trên Website Học viện và Hệ quản lí sinh viên vào ngày 3/10/2016)

+ Địa điểm: Giảng đường Tòa nhà 7 tầng

 

III. NỘI DUNG KIỂM TRA

- Sinh viên sẽ thi sát hạch chuẩn đầu vào bằng bài thi TOEIC quốc tế - Đọc và Viết (Reading and Speaking) trong thời gian 120 phút.

- Hình thức thi: Trắc nghiệm (200 câu)

+ Nghe: 100 câu (Thời gian thi 45 phút)

+ Đọc:  100 câu (Thời gian thi 75 phút)

 - Format bài thi mẫu; hướng dẫn ôn và cách làm bài thi sẽ được đăng chi tiết  trên fanpage: https://www.facebook.com/kma.trungtamngoaingu/?skip_nax_wizard=true   (Sinh viên chủ động theo dõi để cập nhật thông tin)

 

IV. LỆ PHÍ KIỂM TRA

 - Mức lệ phí kiểm tra sát hạch đầu vào được thu theo mức lệ phí thi kết thúc học phần theo quy định hiện hành của Học viện.

 

V. THỜI GIAN CÔNG BỐ KẾT QUẢ

- Trước ngày 30/10/2016

 

VI. ĐIỂM ĐẠT

     - Sinh viên đạt điểm thi tối thiểu từ 250/990 TOEIC trở lên sẽ được đăng ký học Tiếng Anh 1 vào học kì 1 năm học 2017 – 2018;

     - Sinh viên không đạt chuẩn đầu vào trong bài kiểm tra sát hạch (dưới 250/990 TOEIC) đăng ký học bổ sung 6 tín chỉ Tiếng Anh đầu vào tại Cơ sở đào tạo Tiếng Anh của Học viện. Học phí được thu theo mức quy định học phí hiện hành của Học viện tính trên đơn vị tín chỉ.

 

VII. ĐIỀU KIỆN MIỄN THI:

     - Sinh viên có các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế còn hiệu lực tại thời điểm tổ chức thi (TOELF iBT 35+, IELTS 3.5+, TOEIC 250+) sẽ được miễn kỳ kiểm tra sát hạch đầu vào.

     - Sinh viên làm đơn xin miễn kiểm tra sát hạch đầu vào kèm theo bản photo chứng chỉ có công chứng (hoặc mang theo bản chính để đối chiếu) và nộp cho Ban Giáo vụ tuyển sinh – Phòng Đào tạo trước ngày 15/10/2016./.

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.