THÔNG BÁO: V/v Thực tập tốt nghiệp và chuẩn bị làm Đồ án tốt nghiệp của sinh viên an toàn thông tin Khóa 10, 11
Ngày đăng: Lượt xem: 7755

Căn cứ Thời khóa biểu Học kỳ II năm học 2018-2019, Khoa An toàn thông tin thông báo tới toàn thể sinh viên AT10, AT11 một số nội dung về nhiệm vụ Thực tập tốt nghiệp và chuẩn bị cho việc làm Đồ án tốt nghiệp như sau:

 

1. Phương án thực tập tốt nghiệp

 

Sinh viên chọn một trong 3 phương án sau đây:

 

- Thực tập tại một trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp do Khoa An toàn thông tin giới thiệu. Chủ đề thực tập phải được giảng viên phụ trách chấp thuận; điểm thực tập là điểm do đơn vị nhận thực tập chấm.

 

- Thực tập tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp do sinh viên chủ động liên hệ. Chủ đề thực tập phải được giảng viên phụ trách chấp thuận; điểm thực tập do các Hội đồng cấp Khoa chấm, có tham khảo điểm do đơn vị nhận thực tập.

 

- Thực tập tại Khoa, thực hiện một nhiệm vụ đã được Khoa phê duyệt dưới sự hướng dẫn của các thầy cô trong Khoa. Điểm thực tập sẽ do các Hội đồng cấp Khoa chấm.

 

2. Đăng ký thực tập tốt nghiệp

 

- Thời hạn đăng ký: trong ngày thứ 2, 07/01/2019.

 

- 08h00 sáng thứ 2, ngày 07/01/2019, sinh viên đã đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp tập trung tại Hội trường Học viện để được hướng đẫn cách thức đăng ký nhiệm vụ thực tập.

 

- Sinh viên cơ sở phía Nam tập trung tại Hội trường để được hướng dẫn qua Video Conference. Thời gian bắt đầu: 09h30.

 

3. Tư vấn, định hướng làm đồ án tốt nghiệp

 

Đồng thời với việc hướng dẫn đăng ký thực tập tốt nghiệp, Khoa An toàn thông tin cũng sẽ tư vấn, định hướng cho sinh viên về việc làm đồ án tốt nghiệp. Có những thông tin mới so với các đợt ĐATN trước đây; đề nghị các sinh viên chuẩn bị làm ĐATN đợt tới có mặt để nắm bắt thông tin.

 

Khoa ATTT

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.