THÔNG BÁO: V/v thực hiện đồ án tốt nghiệp của CNTT khoá CT1, đợt 2
Ngày đăng: Lượt xem: 12528

Theo kế hoạch của Học viện về việc thực hiện đồ án tốt nghiệp ngành CNTT khoá CT1, đợt 2, khoa CNTT đã tổ chức triển khai cụ thể trên website khoa:

 

http://cntt.actvn.edu.vn/tốt-nghiệp

 

Sinh viên xem thông tin chi tiết để thực hiện các nội dung theo kế hoạch.

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.