THÔNG BÁO: V/v thu và chấm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên ATTT Khóa 9
Ngày đăng: Lượt xem: 9737

Căn cứ Thời khóa biểu Học kỳ II  năm học 2016-2017,

 

Khoa An toàn thông tin thông báo tới toàn thể sinh viên Khóa 9 đại học chính quy chuyên ngành An toàn thông tin một số nội dung về kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên An toàn thông tin Khóa 9 như sau:

 

1. Số cuốn đồ án cần in

 

 • 01 cuốn bìa cứng để nộp cho Thư ký hội đồng.

 

 • 01 cuốn bìa mềm để gửi cho phản biện

.

 • 04 cuốn bìa mềm mang đến địa điểm bảo vệ đồ án vào ngày bảo vệ.

 

 • Tất cả các cuốn đồ án phải có chữ ký của sinh viên thực hiện và chữ ký của người hướng dẫn ở trang bìa phụ. Nếu có hai người hướng dẫn thì chỉ cần một người ký.

2. Phân công sinh viên về các hội đồng

 

Danh sách hội đồng và các thành viên hội đồng có trong Phụ lục 5. Sinh viên được phân công bảo vệ ở các hội đồng theo Phụ lục 6.

 

3. Nộp đồ án cho Thư ký hội đồng

 

 • Người nhận: Thư ký hội đồng

 

 • Nội dung cần nộp: 01 cuốn đồ án đóng bìa cứng; 01 cuốn đồ án đóng bìa mềm (trên mỗi cuốn đồ án phải có chữ ký của người hướng dẫn); tờ Nhận xét của người hướng dẫn (Phụ lục 2); bản mềm đồ án.

 

 • Bản mềm đồ án:

 

+ Nộp (sao chép) cho Thư ký hội đồng qua USB.

 

+ Nội dung nộp: xem Phụ lục 1.

 

 • Thời hạn nộp: từ 08h00 - 16h30 các ngày thứ 6 (ngày 9/6/2017) và thứ 7 (ngày 10/6/2017). Lưu ý: Chỉ thu đồ án đến hết 16h30 ngày 10/6/2016. Nếu sinh viên không nộp, hoặc nộp thiếu, hoặc bản mềm không tuân thủ đúng yêu cầu tại Phụ lục 1 sẽ không được bảo vệ đồ án.

 

4. Gửi đồ án đến Người phản biện

 

 Sinh viên thực hiện việc gửi đồ án và mẫu Nhận xét của người phản biện (Phụ lục 3) đến Người phản biện theo hướng dẫn của Thư ký hội đồng.

 

 Hạn cuối: hết thứ 2 ngày 12/6/2017. Sau thời hạn này mà sinh viên chưa gửi đồ án cho Người phản biện thì Người phản biện có quyền từ chối phản biện.

 

5. Bảo vệ đồ án tốt nghiệp

 

 • Thời gian: thứ Bảy và Chủ Nhật, ngày 17-18 tháng 6 năm 2017, bắt đầu từ 07h30 mỗi ngày.

 

 • Địa điểm: 07h00 thứ Bảy ngày 17/6/2017, sinh viên có mặt tại Học viện để được thông tin cụ thể về địa điểm bảo vệ của từng hội đồng.

 

 • Sinh viên bảo vệ theo thứ tự có trong danh sách. Nếu đến lượt bảo vệ mà sinh viên chưa có mặt thì Chủ tịch hội đồng truất quyền bảo vệ đồ án của sinh viên.

 

 • Trước khi bảo vệ, sinh viên bàn giao cho Thư ký hội đồng 04 cuốn đồ án đóng bìa mềm.

 

 • Sinh viên có tối đa 20 phút để trình bày kết quả thực hiện đồ án trước hội đồng, bao gồm cả thời gian làm thực nghiệm (demo).

 

6. Nếu gặp khó khăn trong quá trình đăng ký, sinh viên liên hệ cô Thủy (Phòng 705 nhà TB2) để được giải đáp.

 

Phụ Lục đính kèm tại đây

 

Khoa ATTT

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.