THÔNG BÁO: V/v thu và chấm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên ATTT (AT11 và AT10)
Ngày đăng: Lượt xem: 6457

Khoa An toàn thông tin thông báo tới toàn thể sinh viên làm đồ án tốt nghiệp theo kế hoạch trên một số nội dung về việc chấm đồ án tốt nghiệp như sau:

 

1. Số cuốn đồ án cần in

 

01 cuốn bìa mềm để gửi cho phản biện (nộp cho Thư ký hội đồng), có kèm theo mẫu Nhận xét ĐATN của người phản biện (xem Phụ lục 3)

 

04 cuốn bìa mềm để mang đến địa điểm bảo vệ đồ án vào ngày bảo vệ.

 

Tất cả các cuốn đồ án phải có chữ ký của sinh viên thực hiện và chữ ký của người hướng dẫn ở trang bìa phụ. Nếu có hai người hướng dẫn thì chỉ cần một người ký.

 

2. Nộp đồ án

 

 Người nhận

 

 AT10 nộp cho cô Trần Thị Xuyên

 

AT11 nộp cho cô Nguyễn Thị Thu Thủy

 

Nội dung cần nộp: 01 cuốn đồ án đóng bìa mềm (trên mỗi cuốn đồ án phải có chữ ký của người hướng dẫn); tờ Nhận xét của người hướng dẫn (Phụ lục 2); bản mềm đồ án.

 

Bản mềm đồ án:

 

+ Nộp (sao chép) qua USB.

 

+ Nội dung nộp: xem Phụ lục 1.

 

Thời hạn nộp: từ 08h00 - 16h30 thứ 5 ngày 22/8/2019. Lưu ý: Nếu sinh viên không nộp, hoặc nộp thiếu, hoặc bản mềm không tuân thủ đúng yêu cầu tại Phụ lục 1 sẽ không được bảo vệ đồ án.

 

3. Gửi đồ án đến Người phản biện

 

Căn cứ kết quả thực tế việc thu đồ án của sinh viên, Khoa ATTT sẽ xây dựng danh sách phân sinh viên về các hội đồng, cũng như phân công phản biện các đồ án. Danh sách chính thức này sẽ được công bố vào thứ 3 ngày 26/8/2019.

 

Người nhận đồ án bàn giao cuốn đồ án và tờ Nhận xét của người hướng dẫn cho các Thư ký hội đồng.

 

Thư ký hội đồng chuyển cuốn đồ án cho các phản biện.

 

4. Bảo vệ đồ án tốt nghiệp

 

Thời gian: ngày 29/8/2019, mỗi ngày bắt đầu từ 07h30.

 

Địa điểm: 07h00 thứ 5 ngày 29/8/2019, sinh viên có mặt tại Học viện để được thông tin cụ thể về địa điểm bảo vệ của từng hội đồng.

 

Sinh viên bảo vệ theo thứ tự có trong danh sách. Nếu đến lượt bảo vệ mà sinh viên chưa có mặt thì Chủ tịch hội đồng truất quyền bảo vệ đồ án của sinh viên.

 

Trước khi bảo vệ, sinh viên bàn giao cho Thư ký hội đồng 04 cuốn đồ án đóng bìa mềm.

 

Sinh viên có tối đa 15 phút để trình bày kết quả thực hiện đồ án trước hội đồng. Sinh viên báo cáo tất cả kết quả đồ án (kể cả kết quả thực nghiệm) bằng slide trình chiếu; chỉ tiến hành thực nghiệm (demo) khi được sự đồng ý của Chủ tịch hội đồng, và thời gian tối đa cho thực nghiệm là 10 phút.

 

5. Một số lưu ý cho sinh viên:

 

Sinh viên tham khảo Phụ lục 4 để biết cách trình bày đồ án đúng, đẹp.

 

Nhiều sinh viên quyết định in đồ án tại điểm in ấn trước cổng trường vào đúng hạn chót nộp đồ án khiến cho các điểm in ấn này bị quá tải và nhiều bạn bị trễ hạn nộp. Để tránh rắc rối này, các bạn cần chủ động in sớm, hoặc tìm nơi in ấn thích hợp để không bị trễ hạn.

 

Nếu gặp khó khăn về thủ tục, sinh viên liên hệ cô Vân (Phòng 707 nhà TB2) để được giải đáp.

 

6. Phụ lục đính kèm tải tại đây

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.