THÔNG BÁO: V/v thu và chấm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên ATTT
Ngày đăng: Lượt xem: 5466

Căn cứ Kế hoạch 1079/KH-HVM ngày 12/09/2018 của Học viện Kỹ thuật mật mã về Tổ chức triển khai thực hiện đồ án tốt nghiệp (đợt 2) cho sinh viên Khóa 10 đào tạo đại học hệ chính quy, ngành An toàn thông tin,

 

          Khoa An toàn thông tin thông báo tới toàn thể sinh viên làm đồ án tốt nghiệp theo kế hoạch trên một số nội dung về việc chấm đồ án tốt nghiệp như sau:

 

1. Số cuốn đồ án cần in

 

- 01 cuốn bìa cứng để lưu thư viện (nộp cho Thư ký hội đồng)

 

- 01 cuốn bìa mềm để gửi cho phản biện (nộp cho Thư ký hội đồng), có kèm theo mẫu Nhận xét ĐATN của người phản biện (xem Phụ lục 3)

 

- 04 cuốn bìa mềm để mang đến địa điểm bảo vệ đồ án vào ngày bảo vệ.

 

- Tất cả các cuốn đồ án phải có chữ ký của sinh viên thực hiện và chữ ký của người hướng dẫn ở trang bìa phụ. Nếu có hai người hướng dẫn thì chỉ cần một người ký.

 

2. Phân công sinh viên về các hội đồng

 

Danh sách phân chia sinh viên bảo vệ ở các hội đồng được niêm yết tại Khoa An toàn thông tin vào ngày nộp đồ án.

 

3. Nộp đồ án

 

- Người nhận: Thư ký hội đồng

 

- Nội dung cần nộp: 01 cuốn đồ án đóng bìa cứng; 01 cuốn đồ án đóng bìa mềm (trên mỗi cuốn đồ án phải có chữ ký của người hướng dẫn); tờ Nhận xét của người hướng dẫn (Phụ lục 2); bản mềm đồ án.

 

- Bản mềm đồ án:

 

+ Nộp (sao chép) cho Thư ký hội đồng qua USB.

 

+ Nội dung nộp: xem Phụ lục 1.

 

- Thời hạn nộp: từ 08h00 - 11h30 thứ 2 ngày 24/12/2018. Lưu ý: Nếu sinh viên không nộp, hoặc nộp thiếu, hoặc bản mềm không tuân thủ đúng yêu cầu tại Phụ lục 1 sẽ không được bảo vệ đồ án.

 

4. Gửi đồ án đến Người phản biện

 

Danh sách phân công phản biện được thông báo vào đầu giờ chiều thứ 2 ngày 24/12/2018 (sau khi kết thúc thời hạn thu đồ án).

 

Thư ký hội đồng có trách nhiệm gửi các cuốn đồ án tới người phản biện. Sinh viên có trách nhiệm hỗ trợ Thư ký hội đồng nếu được yêu cầu.

 

5. Bảo vệ đồ án tốt nghiệp

 

- Thời gian: thứ 6 ngày 28/12/2018, bắt đầu từ 07h30.

 

- Địa điểm: 07h00 thứ 6 ngày 28/12/2018, sinh viên có mặt tại Học viện để được thông tin cụ thể về địa điểm bảo vệ của từng hội đồng.

 

- Sinh viên bảo vệ theo thứ tự có trong danh sách. Nếu đến lượt bảo vệ mà sinh viên chưa có mặt thì Chủ tịch hội đồng truất quyền bảo vệ đồ án của sinh viên.

 

- Trước khi bảo vệ, sinh viên bàn giao cho Thư ký hội đồng 04 cuốn đồ án đóng bìa mềm.

 

- Sinh viên có tối đa 15 phút để trình bày kết quả thực hiện đồ án trước hội đồng. Sinh viên báo cáo tất cả kết quả đồ án (kể cả kết quả thực nghiệm) bằng slide trình chiếu; chỉ tiến hành thực nghiệm (demo) khi được sự đồng ý của Chủ tịch hội đồng, và thời gian tối đa cho thực nghiệm là 10 phút.

 

6. Một số lưu ý cho sinh viên:

 

- Sinh viên tham khảo Phụ lục 4 để biết cách trình bày đồ án đúng, đẹp.

 

- Nhiều sinh viên quyết định in đồ án tại điểm in ấn trước cổng trường vào đúng hạn chót nộp đồ án khiến cho các điểm in ấn này bị quá tải và nhiều bạn bị trễ hạn nộp. Để tránh rắc rối này, các bạn cần chủ động in sớm, hoặc tìm nơi in ấn thích hợp để không bị trễ hạn.

 

- Nếu gặp khó khăn về thủ tục, sinh viên liên hệ cô Vân (Phòng 707 nhà TB2) để được giải đáp.

 

Phụ Lục Tải tại đây

 

Khoa ATTT

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.