THÔNG BÁO: V/v Thu và chấm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên ATTT
Ngày đăng: Lượt xem: 3368

Căn cứ Kế hoạch 87/KH-HVM ngày 23/01/2018 của Học viện Kỹ thuật mật mã về Công tác đồ án tốt nghiệp năm học 2017-2018,

 

          Khoa An toàn thông tin thông báo tới toàn thể sinh viên làm đồ án tốt nghiệp theo kế hoạch trên một số nội dung về việc chấm đồ án tốt nghiệp như sau:

 

1. Số cuốn đồ án cần in

 

 • 01 cuốn bìa cứng để nộp cho Thư ký hội đồng.

 

 • 01 cuốn bìa mềm để gửi cho phản biện.

 

 • 04 cuốn bìa mềm để mang đến địa điểm bảo vệ đồ án vào ngày bảo vệ.

 

 • Tất cả các cuốn đồ án phải có chữ ký của sinh viên thực hiện và chữ ký của người hướng dẫn ở trang bìa phụ. Nếu có hai người hướng dẫn thì chỉ cần một người ký.

 

2. Phân công sinh viên về các hội đồng

 

          Danh sách hội đồng và các thành viên hội đồng có trong Phụ lục 5. Sinh viên được phân công bảo vệ ở các hội đồng theo Phụ lục 6.

 

3. Nộp đồ án cho Thư ký hội đồng

 

 • Người nhận: Thư ký hội đồng

 

 • Nội dung cần nộp: 01 cuốn đồ án đóng bìa cứng; 01 cuốn đồ án đóng bìa mềm (trên mỗi cuốn đồ án phải có chữ ký của người hướng dẫn); tờ Nhận xét của người hướng dẫn (Phụ lục 2); bản mềm đồ án.

 

 • Bản mềm đồ án:

 

+ Nộp (sao chép) cho Thư ký hội đồng qua USB.

 

+ Nội dung nộp: xem Phụ lục 1.

 

 • Thời hạn nộp: từ 08h00 - 16h30 thứ 6 ngày 25/5/2018. Lưu ý: Nếu sinh viên không nộp, hoặc nộp thiếu, hoặc bản mềm không tuân thủ đúng yêu cầu tại Phụ lục 1 sẽ không được bảo vệ đồ án.

 

4. Gửi đồ án đến Người phản biện

 

          Sinh viên thực hiện việc gửi đồ án và mẫu Nhận xét của người phản biện (Phụ lục 3) đến Người phản biện theo hướng dẫn của Thư ký hội đồng. Sinh viên cơ sở miền Nam chỉ cần gửi bản mềm.

 

          Hạn cuối: hết thứ 3 ngày 29/5/2018. Sau thời hạn này mà sinh viên chưa gửi đồ án cho Người phản biện thì Người phản biện có quyền từ chối phản biện.

 

5. Bảo vệ đồ án tốt nghiệp

 

 • Thời gian: thứ Bảy và Chủ Nhật, ngày 09-10 tháng 6 năm 2018, bắt đầu từ 07h30 mỗi ngày.

 

 • Địa điểm: 07h00 thứ Bảy ngày 09/6/2018, sinh viên có mặt tại Học viện để được thông tin cụ thể về địa điểm bảo vệ của từng hội đồng.

 

 • Sinh viên bảo vệ theo thứ tự có trong danh sách. Nếu đến lượt bảo vệ mà sinh viên chưa có mặt thì Chủ tịch hội đồng truất quyền bảo vệ đồ án của sinh viên.

 

 • Trước khi bảo vệ, sinh viên bàn giao cho Thư ký hội đồng 04 cuốn đồ án đóng bìa mềm.

 

 • Sinh viên có tối đa 15 phút để trình bày kết quả thực hiện đồ án trước hội đồng. Sinh viên báo cáo tất cả kết quả đồ án (kể cả kết quả thực nghiệm) bằng slide trình chiếu; chỉ tiến hành thực nghiệm (demo) khi được sự đồng ý của Chủ tịch hội đồng, và thời gian tối đa cho thực nghiệm là 10 phút.

 

6. Một số quy định riêng cho sinh viên cơ sở Miền Nam:

 

 • Thời hạn nộp ĐATN: thứ 6, ngày 01/7/2018

 

 • Thời điểm bảo vệ: 07h00 Thứ 4 ngày 20/06/2018

 

 • Không cần nộp trước cuốn bìa cứng. Mang Phiếu nhẫn xét của người hướng dẫn + 01 cuốn bìa cứng (cùng với 4 cuốn bìa mềm) đến Hội đồng vào hôm bảo vệ đồ án.

 

7 . Nếu gặp khó khăn về thủ tục, sinh viên liên hệ cô Vân (Phòng 707 nhà TB2) để được giải đáp.

 

Tải phụ lục 1, 2, 3, 4, 5, 6 tại đây

 

Khoa ATTT

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.