THÔNG BÁO: V/v Thay đổi kế hoạch giảng dạy để tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018
Ngày đăng: Lượt xem: 44925

Căn cứ Kế hoạch đào tạo học kỳ I, năm học 2017-2018 của Học viện Kỹ thuật mật mã.

 

Do Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018 thay đổi từ ngày 15/9/2017 sang ngày 13/9/2017, phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh kế hoạch như sau:

 

- Học viện Kỹ thuật mật mã tổ chức Khai giảng vào ngày 13/9/2017;

 

- Lịch học ngày 13/9/2017 được điều chuyển sang ngày 15/9/2017.

 

Nhận được thông báo này đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động phối hợp thực hiện./.

 

Phòng Đào tạo

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.