THÔNG BÁO: V/v nộp đề cương đồ án tốt nghiệp và chuẩn bị báo cáo thực tập tốt nghiệp
Ngày đăng: Lượt xem: 5978

Căn cứ Thời khóa biểu Học kỳ II năm học 2016-2017;

 

Căn cứ Kế hoạch 55/KH-HVM ngày 15/01/2017 Tổ chức triển khai thực hiện đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 9;

 

Căn cứ Quyết định 120/QĐ-HVM ngày 14/02/2017 của Giám đốc Học viện về việc giao đồ án tốt nghiệp cho các sinh viên Khóa 9,

 

Khoa An toàn thông tin thông báo:

 

1) Về báo cáo thực tập tốt nghiệp

 

-Thời gian báo cáo: Thứ 4 ngày 15/03/2017.

 

- Phân nhóm báo cáo: Sinh viên được chia thành các nhóm, mỗi nhóm được chấm bởi một Tổ chấm báo cáo. Việc phân nhóm sẽ được thông báo sau.

 

-Thời hạn nộp báo cáo: Thứ 2 ngày 13/03/2017 (từ 08h30 đến 16h30)

 

- Người nhận: Thư ký của Tổ chấm báo cáo.

 

- Tài liệu cần nộp: 03 bản in báo cáo đóng bìa xanh, không cần bóng kính). Giấy xác nhận thực tập tốt nghiệp (nếu có): 01 bản gốc và 02 bản sao kẹp trong báo cáo, sau trang bìa.

 

- Hình thức báo cáo: Sinh viên trình bày ngắn gọn (5 phút) với slide trước Tổ chấm báo cáo về quá trình thực tập và các nội dung trong báo cáo thực tập; sau đó trả lời câu hỏi của các thành viên của Tổ chấm báo cáo.

 

- Mẫu báo cáo: Phụ lục 1.

 

2) Về đề cương đồ án tốt nghiệp

 

- Thời gian nộp: 24/02/2017 (từ 08h30 đến 16h30)

 

- Người nhận: Giảng viên quản lý thực tập (theo danh sách chính thức).

 

- Tài liệu cần nộp: 01 bản in đề cương đóng bìa xanh (không cần bóng kính).

 

- Mẫu đề cương: Phụ lục 2.

 

Khoa ATTT

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.