THÔNG BÁO: V/v Mở lớp học phần học lại thuộc các ngành An toàn thông tin, ngành Công nghệ thông tin và ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông
Ngày đăng: Lượt xem: 3305

Căn cứ Kế hoạch đào tạo Học kỳ II năm học 2018 - 2019 của Học viện Kỹ thuật mật mã và chương trình, kế hoạch đào tạo của khóa học;

 

Căn cứ kết quả học tập của sinh viên ngành An toàn thông tin, ngành Công nghệ thông tin và ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông

 

Học viện Kỹ thuật mật mã thông báo mở các lớp học phần học lại sau:

 

(có Thời khóa biểu kèm theo)

 

Sinh viên chủ động đăng ký vào các lớp học lại.

 

Thời gian đăng ký 18h00  từ ngày 06/4/2019 đến ngày 07/4/2019.

 

Nhận được Thông báo này, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động phối hợp thực hiện./.

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.