THÔNG BÁO: V/v hoãn mở lớp học phần thuộc các ngành An toàn thông tin, ngành Công nghệ thông tin và ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông
Ngày đăng: Lượt xem: 3657

Căn cứ Kế hoạch đào tạo Học kỳ II năm học 2018 - 2019 của Học viện Kỹ thuật mật mã và chương trình, kế hoạch đào tạo của khóa học;

 

Căn cứ kết quả đăng ký học kỳ 2, năm học 2018 - 2019 của sinh viên ngành An toàn thông tin, ngành Công nghệ thông tin và ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông

 

Học viện Kỹ thuật mật mã thông báo hoãn mở các lớp học phần sau do không đủ sinh viên đăng ký:

 

STT

Lớp học phần

Sĩ số

dự kiến

Sĩ số đã đăng ký

1.       

An toàn mạng máy tính-2-18 (AT12-02.2)

35

11

2.       

Đánh giá & kiểm định AT hệ TTT-2-18 (AT12-02.2)

35

11

3.       

Đánh giá & kiểm định AT hệ TTT-2-18 (AT12-02.3)

35

1

4.       

Thu thập và phân tích TT AN mạng-2-18 (AT12-02.2)

35

10

5.       

Thu thập và phân tích TT AN mạng-2-18 (AT12-02.3)

35

3

6.       

Hệ thống viễn thông-2-18 (AT13-02.3)

40

3

7.       

Hệ thống viễn thông-2-18 (AT13-03.3)

40

5

8.       

Hệ thống viễn thông-2-18 (AT13-05.3)

30

5

9.       

Hệ thống viễn thông-2-18 (AT13-08.1)

30

6

10.  

Hệ thống viễn thông-2-18 (AT13-09.2)

40

5

11.  

Kiến trúc máy tính-2-18 (AT13-09)

80

14

12.  

Kỹ thuật đo lường điện tử-2-18 (AT13-02.3)

40

4

13.  

Kỹ thuật đo lường điện tử-2-18 (AT13-03.3)

40

4

14.  

Kỹ thuật đo lường điện tử-2-18 (AT13-05.2)

30

7

15.  

Kỹ thuật truyền số liệu-2-18 (AT13-09)

80

13

16.  

Lập trình mạng-2-18 (AT13-01.3)

40

8

17.  

Lập trình mạng-2-18 (AT13-03.3)

40

3

18.  

Nguyên lý hệ điều hành-2-18 (AT13-09)

80

11

19.  

Phát triển ứng dụng web-2-18 (AT13-02.2)

40

2

20.  

Phát triển ứng dụng web-2-18 (AT13-03.3)

40

7

21.  

Phát triển ứng dụng web-2-18 (AT13-08.1)

30

12

22.  

Phát triển ứng dụng web-2-18 (AT13-09.2)

40

2

23.  

Phân tích, thiết kế hệ thống-2-18 (AT13-03.3)

40

2

24.  

Phân tích, thiết kế hệ thống-2-18 (AT13-05.3)

30

8

25.  

Phân tích, thiết kế hệ thống-2-18 (AT13-08.1)

30

7

26.  

Phân tích, thiết kế hệ thống-2-18 (AT13-09.2)

40

0

27.  

Tiếng Anh chuyên ngành (ATTT)-2-18 (AT13-07)

65

13

28.  

Tiếng Anh chuyên ngành (ATTT)-2-18 (AT13-08)

65

4

29.  

Bộ giao thức TCP/IP và định tuyến mạng-2-18 (AT14-01.3)

30

5

30.  

Bộ giao thức TCP/IP và định tuyến mạng-2-18 (AT14-06.2)

32

3

31.  

Điện tử tương tự và điện tử số-2-18 (AT14-04.2)

30

3

32.  

Điện tử tương tự và điện tử số-2-18 (AT14-04.3)

30

0

33.  

Điện tử tương tự và điện tử số-2-18 (AT14-09.2)

35

6

34.  

Kỹ thuật lập trình-2-18 (AT14-01.3)

30

7

35.  

Kỹ thuật lập trình-2-18 (AT14-02.2)

30

11

36.  

Quản trị mạng máy tính-2-18 (AT14-01.3)

30

0

37.  

Quản trị mạng máy tính-2-18 (AT14-02.3)

30

4

38.  

Quản trị mạng máy tính-2-18 (AT14-04.2)

30

12

39.  

Quản trị mạng máy tính-2-18 (AT14-04.3)

30

0

40.  

Quản trị mạng máy tính-2-18 (AT14-10.2)

35

11

41.  

Tiếng Anh 2-2-18 (AT14-11)

40

10

42.  

Tiếng Anh 2-2-18 (AT14-12)

40

4

43.  

Giáo dục thể chất 2-2-18 (AT15-09)

65

1

44.  

Điện tử công suất-2-18 (ĐT1-02.2)

35

0

45.  

Điện tử số-2-18 (ĐT1-02.2)

35

4

46.  

Điện tử tương tự-2-18 (ĐT1-02.2)

35

6

47.  

Linh kiện điện tử-2-18 (ĐT1-02.2)

35

8

48.  

Tín hiệu và hệ thống-2-18 (ĐT1-02)

70

13

 

Sinh viên đã đăng ký vào các lớp hoãn mở, chủ động liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm để chuyển vào lớp học phần khác. Thời gian đăng ký chuyển lớp từ ngày 07/01/2019 đến ngày 10/01/2019.

 

Nhận được Thông báo này, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động phối hợp thực hiện./.

 

Phòng Đào tạo

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.