THÔNG BÁO: V/v hoãn mở lớp học phần thuộc các ngành An toàn thông tin, Công nghệ thông tin và Kỹ thuật điện tử viễn thông
Ngày đăng: Lượt xem: 1689

Căn cứ Kế hoạch đào tạo Học kỳ I năm học 2019 - 2020 của Học viện Kỹ thuật mật mã và chương trình, kế hoạch đào tạo của khóa học;

 

Căn cứ kết quả đăng ký Học kỳ I năm học 2019 - 2020 của sinh viên ngành An toàn thông tin, Công nghệ thông tin và Kỹ thuật điện tử viễn thông.

 

Học viện Kỹ thuật mật mã thông báo hoãn mở các lớp học phần sau do không đủ sinh viên đăng ký:

 

STT

Lớp học phần

Sĩ số

dự kiến

Đã đăng ký

1

Kỹ thuật lập trình an toàn-1-19 (AT12-UD-02)

62

13

2

Kỹ thuật lập trình an toàn-1-19 (AT12-UD-02.1)

35

12

3

Kỹ thuật lập trình an toàn-1-19 (AT12-UD-02.2)

35

1

4

Mã độc-1-19 (AT12-UD-01.2)

35

14

5

Mã độc-1-19 (AT12-UD-02)

62

14

6

Mã độc-1-19 (AT12-UD-02.1)

35

13

7

Mã độc-1-19 (AT12-UD-02.2)

35

1

8

Mật mã ứng dụng trong an toàn thông tin-1-19 (AT12-UD-02)

62

14

9

Mật mã ứng dụng trong an toàn thông tin-1-19 (AT12-UD-02.1)

35

13

10

Mật mã ứng dụng trong an toàn thông tin-1-19 (AT12-UD-02.2)

35

1

11

Phát hiện lỗi và lỗ hổng bảo mật phần mềm-1-19 (AT12-UD-02)

62

13

12

Xây dựng ứng dụng web an toàn-1-19 (AT12-UD-02)

62

13

13

An toàn hệ điều hành-1-19 (AT13-02.2)

30

2

14

An toàn hệ điều hành-1-19 (AT13-07.2)

29

3

15

Lập trình hệ thống nhúng (AT13-01.2)

30

13

16

Lập trình hệ thống nhúng (AT13-02.2)

30

4

17

Lập trình hệ thống nhúng -1-19 (AT13-07.2)

29

5

18

Kỹ thuật vi xử lý-1-19 (AT14-01.2)

35

8

19

Kỹ thuật vi xử lý-1-19 (AT14-01.3)

35

9

20

Kỹ thuật vi xử lý-1-19 (AT14-07.3)

35

9

21

Tiếng Anh 3-1-19 (AT14-01)

45

14

22

Tiếng Anh 3-1-19 (AT14-10)

45

14

23

Tiếng Anh 3-1-19 (AT14-15)

45

2

24

Tiếng Anh 1-1-19 (AT15-03)

45

9

25

Tiếng Anh 1-1-19 (AT15-14)

45

5

26

Tiếng Anh 1-1-19 (AT15-15)

45

6

27

Công nghệ phần mềm nhúng-1-19 (CT1-02.2)

35

11

28

Lập trình hợp ngữ-1-19 (CT1-02.2)

35

12

29

Linux và phần mềm nguồn mở-1-19 (CT1-02.2)

35

9

30

Thiết kế hệ thống nhúng-1-19 (CT1-02.2)

35

8

 

Sinh viên đã đăng ký vào các lớp hoãn mở, chủ động liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm để chuyển vào lớp học phần khác. Thời gian đăng ký chuyển lớp từ ngày 06/8/2019 đến ngày 12/8/2019.

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.