THÔNG BÁO: V/v Hoãn mở các lớp học phần do không đủ sinh viên đăng ký của các lớp AT14, CT2 và DT1
Ngày đăng: Lượt xem: 6523

Căn cứ Kế hoạch đào tạo Học kỳ I năm học 2017 - 2018 của Học viện Kỹ thuật mật mã và chương trình, kế hoạch đào tạo của khóa học;

 

Căn cứ kết quả đăng ký học kỳ 1, năm học 2017 – 2018 của sinh viên khóa AT14 ngành An toàn thông tin, CT2 ngành Công nghệ thông tin và DT1 ngành Kỹ thuật điện tử, truyền thông.

 

Học viện Kỹ thuật mật mã thông báo:

 

1. Hoãn mở các lớp học phần sau do không đủ sinh viên đăng ký:

 

STT

Lớp học phần

Số tín chỉ

Sĩ số dự kiến

Đã đăng ký

Hình thức học

01

Tin học đại cương-1-17 (L06.1)

2

35

0

Thực hành

02

Tin học đại cương-1-17 (L10.3)

2

35

0

Thực hành

03

Toán cao cấp A1-1-17 (L08)

3

48

2

Lý thuyết

04

Toán cao cấp A3-1-17 (L14)

3

45

6

Lý thuyết

05

Toán cao cấp A3-1-17 (L15)

3

45

0

Lý thuyết

 

Sinh viên đã đăng ký vào các lớp hoãn mở, chủ động liên hệ với Phòng Đào tạo (gặp Cô Yến) để chuyển vào lớp học phần khác. Thời gian đăng ký chuyển lớp từ ngày 23/10/2017 đến ngày 27/10/2017.

 

2. Đối với lớp đào tạo định hướng chất lượng cao (AT14CLC):

 

Hiện tại học viện chưa có kế hoạch mở lớp, khi có kế hoạch Học viện sẽ thông báo sau. Các lớp học phần cho lớp AT14CLC được hủy bỏ.

 

3. Điều chỉnh giảng đường:

 

TT

Tên lớp

Phòng học hiện tại

Phòng học điều chỉnh

Thời gian thực hiện

01

AT13CLC

(Lớp chất lượng cao)

302-TA2

501-TA3

(Phòng Máy)

Từ ngày 23/10/2017

 

Nhận được Thông báo này, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động phối hợp thực hiện./.

 

P. Đào tạo

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.