THÔNG BÁO: V/v Điều chỉnh giảng đường và thời gian học
Ngày đăng: Lượt xem: 21274

Căn cứ Kế hoạch đào tạo Học kỳ I năm học 2017 - 2018 của Học viện Kỹ thuật mật mã và chương trình, kế hoạch đào tạo của khóa học;

 

1. Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh giảng đường đối với các lớp học phần

 

- Pháp luật Việt Nam đại cương L01

 

- Pháp luật Việt Nam đại cương L02

 

- Tiếng anh 1 (Học phần 1) L01

 

- Toán chuyên đề L01

 

- Toán chuyên đề L02

 

Sinh viên chủ động xem phòng học thay đổi trên tài khoản của mình.

 

2. Điều chỉnh thời gian học các lớp học phần sau:

 

TT

Tên lớp

Thời gian học

Theo TKB

Thời gian học

 điều chỉnh

01

Pháp luật việt nam đại cương - L01

Thứ 4 (25/10/2017)

tiết 1-3 ; Hội trường

Thứ 7 (28/10/2017)

tiết 1-3; Phòng 102-TA2

02

Pháp luật việt nam đại cương - L02

Thứ 4 (25/10/2017)

tiết 7-9 ; Hội trường

Thứ 7 (28/10/2017)

tiết 4-6; Phòng 102-TA2

03

Toán chuyên đề - L02

Thứ 4 (25/10/2017)

tiết 10-12 ; Hội trường

Thứ 7 (28/10/2017)

tiết 7-9; Phòng 102-TA2

 

P Đào tạo 

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.