THÔNG BÁO: V/v danh sách dự kiến xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2015-2016
Ngày đăng: Lượt xem: 3021

Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các tr­­ường chuyên, tr­­ường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống quốc dân;

 

Căn cứ Thông t­ư 31/2013/TT-BGD&ĐT ngày 01/8/2013 sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/BGD&ĐT;

 

Căn cứ Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và tr­­ường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

 

Căn cứ Quy định về đánh giá kết quả học tập, rèn luyện học viên, sinh viên tại Học viện Kỹ thuật mật mã ban hành theo Quyết định số 645/QĐ-HVM ngày 15/8/2011 của Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã;

 

Căn cứ Quyết định số 1758/QĐ-HVM ngày 22/10/2015 Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã về việc điều chỉnh mức thu học phí đối với đào tạo trình độ đại học và trình độ thạc sỹ chuyên ngành An toàn thông tin năm học 2015-2016;

 

Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên thuộc các khoá đào tạo đại học hệ chính quy, ngành An toàn thông tin;

 

Hệ Quản lý sinh viên thông báo danh sách các sinh viên thuộc các khóa dự kiến đạt học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2015-2016 (có danh sách kèm theo)

 

- Kết quả học tập đạt loại khá trở lên (Điểm kết thúc học phần ở kỳ thi chính >=5 điểm)

 

- Kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên (Điểm rèn luyện đạt 0,8 điểm)

 

-Xét kết quả học tập và kinh phí dành cho học bổng theo từng khóa học

 

Đề nghị các sinh viên thuộc các khóa kiểm tra thông tin, nếu có thắc mắc gửi thông tin về Hệ Quản lý SV qua giáo viên chủ nhiệm lớp.

 

Thời hạn: Trước ngày 08/10/2016.

 

Danh sách kèm theo tại đây

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.