THÔNG BÁO: V/v đăng ký kế hoạch học tập học kỳ 2, năm học 2019 – 2020 (dành cho sinh viên Hệ đào tạo đóng học phí)
Ngày đăng: Lượt xem: 8657

Căn cứ Kế hoạch đào tạo học kỳ 2, năm học 2019 – 2020.

 

Học viện Kỹ thuật mật mã thông báo kế hoạch đăng ký các lớp học phần thuộc học kỳ 2, năm học 2019 – 2020 như sau:

 

1. Sinh viên Khóa 15, ngành An toàn thông tin; Khóa 3, ngành Công nghệ thông tin; Khóa 2, ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông:

 

Thời gian đăng ký: Từ 18h00, ngày 25/12/2019 đến 24h00, ngày 05/01/2020.

 

2. Sinh viên Khóa 14, ngành An toàn thông tin; Khóa 2, ngành Công nghệ thông tin; Khóa 1, ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông:

 

Thời gian đăng ký: Từ 18h00, ngày 26/12/2019 đến 24h00, ngày 05/01/2020.

 

3. Sinh viên Khóa 13, ngành An toàn thông tin (bao gồm lớp Định hướng chất lượng cao); Khóa 1, ngành Công nghệ thông tin:

 

Thời gian đăng ký: Từ 18h00, ngày 27/12/2019 đến 24h00, ngày 05/01/2020. 4. Sinh viên Khóa 12, ngành An toàn thông tin:

 

Thời gian đăng ký: Từ 18h00, ngày 28/12/2019 đến 24h00, ngày 05/01/2020.

 

5. Sinh viên Khóa 16, ngành An toàn thông tin; Khóa 4, ngành Công nghệ thông tin; Khóa 3, ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông:

 

Thời gian đăng ký: Từ 18h00, ngày 29/12/2019 đến 24h00, ngày 05/01/2020.

 

6. Sinh viên đăng ký các học phần còn nợ đọng:

 

Thời gian đăng ký: Từ 18h00, ngày 31/12/2019 đến 24h00, ngày 05/01/2020.

 

Sinh viên có thể xem trước kế hoạch đào tạo học kỳ 2, năm học 2019 – 2020 từ ngày 21/12/2019 trên cổng thông tin điện tử của Học viện tại địa chỉ: http://actvn.edu.vn.

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.