THÔNG BÁO: V/v đăng ký kế hoạch học tập học kỳ 1, năm học 2018– 2019 (dành cho sinh viên Hệ đào tạo đóng học phí)
Ngày đăng: Lượt xem: 7300

Căn cứ Kế hoạch đào tạo học kỳ 1, năm học 2018 – 2019.

 

Học viện Kỹ thuật mật mã thông báo kế hoạch đăng ký các lớp học phần thuộc học kỳ 1, năm học 2018 – 2019 như sau:

 

- Sinh viên khóa 14, ngành An toàn thông tin; khóa 2, ngành Công nghệ thông tin; khóa 1, ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông:

 

Thời gian đăng ký: Từ 18h00, ngày 09/7/2018 đến 24h00, ngày 15/7/2018.

 

- Sinh viên khóa 13, ngành An toàn thông tin (bao gồm Lớp định hướng chất lượng cao); khóa 1, ngành Công nghệ thông tin:

 

Thời gian đăng ký: Từ 18h00, ngày 10/7/2018 đến 24h00, ngày 16/7/2018.

 

- Sinh viên khóa 12, ngành An toàn thông tin:

 

Thời gian đăng ký: Từ 18h00, ngày 11/7/2018 đến 24h00, ngày 17/7/2018.

 

- Sinh viên khóa 11, ngành An toàn thông tin:

 

Thời gian đăng ký: Từ 18h00, ngày 12/7/2018 đến 24h00, ngày 18/7/2018.

 

- Sinh viên đăng ký các học phần còn nợ đọng:

 

Thời gian đăng ký: Từ 18h00 ngày 16/7/2018 đến 24h00, ngày25/7/2018.

 

Sinh viên có thể xem trước kế hoạch đào tạo học kỳ 1, năm học 2018 – 2019 từ ngày 02/7/2018 trên cổng thông tin điện tử của Học viện tại địa chỉ: http://actvn.edu.vn.

 

    Nhận được Thông báo này, đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động phối hợp triển khai thực hiện./.

 

Phòng Đào tạo

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.