THÔNG BÁO: V/v đăng ký học lại (học bổ sung) học phần Giáo dục Quốc phòng An ninh
Ngày đăng: Lượt xem: 28161

Căn cứ Kế hoạch đào tạo học kỳ I, năm học 2017-2018 của Học viện Kỹ thuật mật mã.

 

Hiện nay Học viện đã xây dựng kế hoạch học tập học phần Giáo dục quốc phòng an ninh cho các khoa AT14, CT2, ĐT1 (thời gian từ 25/9/2017 đến 20/10/2017) vì vậy những sinh viên còn nợ học phần này làm đơn xin học bổ sung (ghi rõ thời gian học) và gửi về GVCN trước ngày 22/9/2017 Mẫu đơn xem tại đây

 

PHÒNG ĐÀO TẠO

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.