THÔNG BÁO V/v đăng ký học các học phần thuộc học kỳ 2, năm học 2016– 2017 (Áp dụng cho sinh viên Khóa 10 đến Khóa 13 ngành ATTT và Khóa 1 ngành Công nghệ thông tin,cơ sở đào tạo phía Bắc)
Ngày đăng: Lượt xem: 2922

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2016 – 2017;

 

Căn cứ thời khóa biểu học kỳ 2, năm học 2016 – 2017.

 

Học viện Kỹ thuật mật mã thông báo thời gian đăng ký học các học phần thuộc học kỳ 2, năm học 2016 – 2017 như sau:

 

- Sinh viên Khóa 10, ngành An toàn thông tin:

 

Thời gian đăng ký:Từ 18h00, ngày 22/12/2016 đến 24h00 ngày 31/12/2016;

 

- Sinh viên Khóa 11,  ngành An toàn thông tin:

 

Thời gian đăng ký: Từ 18h00, ngày 23/12/2016 đến 24h00 ngày 31/12/2016;

 

- Sinh viên Khóa 12, ngành An toàn thông tin:

 

Thời gian đăng ký:Từ 18h00, ngày 24/12/2016 đến 24h00 ngày 31/12/2016;

 

- Sinh viên Khóa 13, ngành An toàn thông tin (bao gồm cả lớp Định hướng chất lượng cao) và Khóa 1, ngành Công nghệ thông tin:

 

Thời gian đăng ký:Từ 18h00, ngày 25/12/2016 đến 24h00 ngày 31/12/2016;

 

- Đối với sinh viên đăng ký học ghép:

 

Thời gian đăng ký: Từ 18h00 ngày 28/12/2016 đến 24h00 ngày31/12/2016.

 

- Sinh viên có thể xem trước thời khóa biểu học kỳ 2, năm học 2016 – 2017 trên website của Học viện tại địa chỉ: http://actvn.edu.vn, mục DÀNH CHO NGƯỜI HỌC.

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.