THÔNG BÁO: V/v đăng ký học các học phần thuộc học kỳ 1, năm học 2017 – 2018 (Áp dụng cho sinh viên Khóa 10 đến Khóa 13 ngành ATTT và Khóa 1 ngành Công nghệ thông tin)
Ngày đăng: Lượt xem: 6244

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2017 – 2018;

 

Căn cứ thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2017 – 2018.

 

Học viện Kỹ thuật mật mã thông báo thời gian đăng ký học các học phần thuộc học kỳ 1, năm học 2017 – 2018 như sau:

 

- Sinh viên Khóa 11,  ngành An toàn thông tin:

 

Thời gian đăng ký: Từ 18h00, ngày 28/6/2017 đến 24h00 ngày 4/7/2017;

 

- Sinh viên Khóa 12, ngành An toàn thông tin:

 

Thời gian đăng ký: Từ 18h00, ngày 29/6/2017 đến 24h00 ngày 5/7/2017;

 

- Sinh viên Khóa 13, ngành An toàn thông tin (bao gồm cả lớp Định hướng chất lượng cao) và Khóa 1, ngành Công nghệ thông tin:

 

Thời gian đăng ký: Từ 18h00, ngày 30/6/2017 đến 24h00 ngày 6/7/2017;

 

- Sinh viên Khóa 10, ngành An toàn thông tin:

 

Sau khi sinh viên đăng ký chuyên ngành hẹp, Học viện sẽ tổ chức cho sinh viên đăng ký. Thời gian đăng ký dự kiến: Từ 18h00, ngày 1/7/2017 đến 24h00 ngày 7/7/2017;

 

- Đối với sinh viên đăng ký học ghép:

 

Thời gian đăng ký: Từ 18h00 ngày 8/7/2017 đến 24h00 ngày 15/7/2017.

 

- Sinh viên có thể xem trước thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2017 – 2018 trên website của Học viện tại địa chỉ: http://actvn.edu.vn, mục DÀNH CHO NGƯỜI HỌC.

 

- Lưu ý:

 

 + Sinh viên chưa đạt chuẩn tiếng Anh đầu vào không được đăng ký học phần Tiếng Anh 1.

 

+ Những học phần có phần thực hành, sinh viên phải đăng ký cả lớp lý thuyết (LT) và lớp thực hành (TH). Lớp thực hành trên thời khóa biểu có có dạng (x.1, 2, 3) Ví dụ lớp thực hành: Lập trình hướng đối tượng -1-17(L04.1)

 

Phòng Đào tạo

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.