THÔNG BÁO: V/v đăng ký đề tài đồ án tốt nghiệp cho AT12 đợt 2 và AT13CLC đợt 1, Ngành An toàn thông tin
Ngày đăng: Lượt xem: 2148

1.Một số điểm cần lưu ý

 

- Chỉ sinh viên đủ điều kiện đăng ký đồ án tốt nghiệp (theo danh sách từ Phòng Đào tạo) mới được đăng ký đề tài đồ án

 

- Những đề tài đã có tên sinh viên thì không được đăng ký nữa.

 

- Sinh viên đăng ký phải cung cấp đủ 4 thông tin: Họ và tên, Mã sinh viên, Số điện thoại, Địa chỉ email. Đối với những bạn đã có tên trong đề tài mà chưa cung cấp đủ 4 thông tin trên thì cần bổ sung thông tin cho đủ.

 

2.Quy trình đăng ký

 

- Sinh viên nghiên cứu danh sách và lựa chọn MỘT SỐ đề tài phù hợp rồi liên hệ người tiếp nhận đăng ký tương ứng để thực hiện đăng ký trực tiếp tại Khoa

 

- Thời gian bắt đầu tiếp nhận đăng ký: 09h00 đến 16h00, ngày 01/09/2020

 

Số TT đề tài

Người tiếp nhận đăng ký

Địa điểm

001 - 021

Thầy Đặng Xuân Bảo

0964101882

Phòng 707

022 - 043

Cô Trần Thị Lượng

0774415482

Phòng 705

044 -  065

Thầy Lê Đức Quý

0915130869

Phòng 708

066 - 87

Cô Trần Thị Xuyên

0979814983

Phòng 707

088 - 105

Cô Đồng Thị Thùy Linh

0968926189

VP Khoa

Lớp CLC

Thầy Trần Anh Tú

0367139457

Phòng 703

3.Nhiệm vụ của sinh viên sau đăng ký

 

Liên hệ với người hướng dẫn để được hướng dẫn xây dựng đề cương đồ án để nộp về Khoa An toàn thông tin (có mẫu đề cương kèm theo). Thời gian nộp: 10/9/2020.

 

Đăng ký học phần đồ án và nộp học phí.

 

Sau khi hoàn tất 2 điều kiện trên thì sinh viên mới được giao đồ án chính thức.

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.