THÔNG BÁO: V/v Công bố điểm chuẩn trúng tuyển đào tạo đại học chính quy ngành An toàn thông tin và ngành Công nghệ thông tin năm 2016
Ngày đăng: Lượt xem: 30878

THÔNG BÁO: CÔNG BỐ ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2016

 

1. Căn cứ Thông tư số 54/2014/TT-BQP ngày 12/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Học viện Kỹ thuật mật mã thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ và Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-BCY ngày 02 tháng 8 năm 2016 của Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ quy định cơ cấu, tổ chức, biên chế của Học viện Kỹ thuật mật mã;

 

2. Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 

3. Căn cứ chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo năm 2016 của Học viện Kỹ thuật mật mã;

 

4. Căn cứ kết quả điểm thi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 của thí sinh tham dự xét tuyển đào tạo ngành An toàn thông tin và ngành Công nghệ thông tin tại Học viện Kỹ thuật mật mã năm 2016;

 

5. Xét đề nghị của Hội đồng tuyển sinh Học viện Kỹ thuật mật mã,

 

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ QUYẾT ĐỊNH

 

1. Công bố điểm chuẩn trúng tuyển đào tạo đại học chính quy - Hệ đào tạo đóng học phí năm 2016 của Học viện Kỹ thuật mật mã, chi tiết như sau:

 

Ngành Công nghệ thông tin: Điểm chuẩn trúng tuyển 20,00 (học sinh phổ thông, khu vực 3)

 

Ngành An toàn thông tin: Điểm chuẩn trúng tuyển 19,00 (học sinh phổ thông, khu vực 3)

 

2. Các thí sinh trúng tuyển nộp bản gốc GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA 2016 (bản gốc) trực tiếp tại văn phòng tuyển sinh (phía Nam/phía Bắc) hoặc qua bưu điện từ 07h30 ngày 14/8/2016 đến 17h30 ngày 19/8/2016;

 

Thí sinh trúng tuyển nhận "GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN & HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC" trực tiếp tại Văn phòng tuyển sinh hoặc qua bưu điện;

 

3. Theo quy chế và hướng dẫn tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, những thí sinh trúng tuyển không nộp GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA 2016 (bản gốc) trực tiếp hoặc qua đường bưu điện trước 17h30 ngày 19/8/2016 sẽ không có quyền nhập học tại Học viện Kỹ thuật mật mã./.

 

Danh sách tổng hợp thí sinh xem tại đây

© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.