THÔNG BÁO: V/v công bố danh sách đề tài đồ án tốt nghiệp và hướng dẫn đăng ký, hủy đăng ký đề tài đồ án tốt nghiệp cho sinh viên An toàn thông tin Khóa 9
Ngày đăng: Lượt xem: 3594

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017 của Học viện Kỹ thuật mật mã; Căn cứ kết quả xét duyệt đề tài đồ án tốt nghiệp cho sinh viên An toàn thông tin Khóa 9, Khoa An toàn thông tin thông báo tới toàn thể sinh viên An toàn thông tin Khóa 9 của Học viện Kỹ thuật mật mã một số nội dung như sau:

 

1) Danh sách đề tài để làm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên An toàn thông tin Khóa 9 được thể hiện trong Phụ lục 3 kèm theo Thông báo này.

 

2) Sinh viên đăng ký đề tài theo mẫu Đơn đăng ký đề tài đồ án tốt nghiệp ở Phụ lục 1 kèm theo Thông báo này (về sau gọi tắt là Đơn đăng ký). Khi đăng ký đề tài đồ án tốt nghiệp, sinh viên lưu ý mấy điểm sau:

 

- Khi chọn được đề tài phù hợp, sinh viên liên hệ với người hướng dẫn để xin nhận đề tài đó. Nếu được người hướng dẫn đồng ý thì sinh viên điền vào Đơn đăng ký, xin chữ ký xác nhận của người hướng dẫn. Đơn đăng ký làm thành 03 bản: người hướng dẫn giữ 01 bản, sinh viên giữ 01 bản, sinh viên nộp về Khoa An toàn thông tin 01 bản.

 

- Thời điểm nộp Đơn đăng ký: Thứ 4, ngày 08/02/2017 (08h00-16h00)

 

- Nơi tiếp nhận Đơn đăng ký: Khoa An toàn thông tin

 

- Người nhận đơn đăng ký:

 

- Lớp AT9A: cô Hoàng Thu Phương

 

- Lớp AT9B: cô Nguyễn Thị Hồng Hà

 

- Lớp AT9C: cô Vũ Thị Vân

 

- Lớp AT9D: quét Đơn đăng ký (không chụp bằng máy ảnh) và gửi vào hộp thư điện tử của cô Nguyễn Thị Thu Thủy (thuypk1910@gmail.com).

 

- Tên đề tài trong Đơn đăng ký phải hoàn toàn giống với tên đề tài trong danh sách đã được phê duyệt; nếu có bất kỳ sai khác nào, Đơn đăng ký bị coi là không hợp lệ.

 

- Tất cả sinh viên có tên ở cột "Yêu cầu" được coi là đã đăng ký đề tài tương ứng, không cần làm đơn đăng ký đề tài đó nữa.

 

- Sinh viên chỉ đăng ký duy nhất 01 đề tài. Sau khi đã đăng ký một đề tài mà muốn đăng ký đề tài khác, sinh viên cần hủy đăng ký đề tài trước đó rồi mới đăng ký đề tài mới.

 

3) Sinh viên vì lý do nào đó mà cần hủy đăng ký đề tài thì điền vào mẫu Đơn hủy đăng ký đề tài đồ án tốt nghiệp ở Phụ lục 2 kèm theo Thông báo này (về sau gọi tắt là Đơn hủy đăng ký). Sinh viên cần lưu ý:

 

- Đơn hủy đăng ký làm thành 02 bản: người hướng dẫn giữ 01 bản và sinh viên giữ 01 bản.

 

- Nếu sinh viên đăng ký đề tài mới khi chưa hủy đăng ký đề tài trước đó, trong trường hợp có khiếu nại của người hướng dẫn, kết quả đăng ký của sinh viên sẽ bị hủy bỏ.

 

- Nếu sinh viên đăng ký lại đề tài khác sau khi đã nộp Đơn đăng ký về Khoa ATTT thì khi nộp Đơn đăng ký mới, sinh viên phải trình Đơn hủy đăng ký đề tài trước đó và thông báo rõ ràng với giảng viên tiếp nhận Đơn đăng ký để loại bỏ Đơn đăng ký đã nộp trước đó.

 

4) Trong trường hợp có lý do chính đáng (theo quy chế đào tạo hiện hành và có giấy xác nhận hợp lệ), sinh viên không thể có mặt tại Khoa An toàn thông tin để nộp Đơn đăng ký đúng thời gian quy định thì cần liên hệ thầy Phó chủ nhiệm khoa Nguyễn Tuấn Anh (ĐT: 0977-199-902) để được giải quyết.

 

5) Trong trường hợp sinh viên đã liên lệ và đã được người hướng dẫn đồng ý nhưng vì lý do khách quan không thể xin chữ ký xác nhận của người hướng dẫn vào Đơn đăng ký, sinh viên mang Đơn đăng ký đến gặp thầy Nguyễn Tuấn Anh (Phòng 7-7), nhờ người hướng dẫn gọi điện cho thầy Tuấn Anh để trực tiếp xác nhận việc đồng ý hướng dẫn, thầy Tuấn Anh sẽ thay mặt người hướng dẫn ký vào Đơn đăng ký để sinh viên mang đi nộp.

 

6) Chậm nhất vào Thứ 7 ngày 11/02/2017, danh sách đăng ký đề tài đồ án tốt nghiệp sẽ được công bố trên website của Học viện. Sinh viên cần theo dõi để nếu có sai sót thì liên hệ Giáo vụ Khoa để là cô Nguyễn Thị Thu Thủy để được giải quyết. Thời hạn đính chính các thông tin sai sót là hết Thứ 2 ngày 13/02/2017. 7) Nếu có thắc mắc, sinh viên liên hệ Giáo vụ khoa để được giải đáp (riêng sinh viên AT9D có thể liên hệ thầy Nguyễn Tuấn Anh). 

 

Tệp Đính Kèm Tải Tại Đây

Khoa ATTT

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.