THÔNG BÁO: V/v báo cáo thực tập tốt nghiệp và các mốc báo cáo tiến độ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên ATTT - AT13
Ngày đăng: Lượt xem: 2361

A. VỀ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

 

 Thời gian thực tập sắp kết thúc, đề nghị các bạn sinh viên AT13 lưu ý các điểm sau:

 

- Khẩn trương hoàn thành các báo cáo thực tập.

 

- Kết quả thực tập sinh viên cần nộp gồm 2 phần:

 

1. Báo cáo tổng hợp (thực tập tại công ty ngoài)

 

2. Phiếu đánh giá kết quả thực tập (tại công ty ngoài)

 

(Mẫu về thực tập đính kèm tại đây)

 

- Ngày thu báo cáo thực tập TN và hình thức báo cáo do cán bộ quản lý thực thập thông báo, sinh viên nộp kết quả thực tập cho cán bộ quản lý.

 

B. VỀ ÁN TỐT NGHIỆP

 

Một số mốc quan trọng trong quá trình thực hiện ĐA các bạn sinh viên cần lưu ý gồm:

 

- Kiểm tra tiến độ lần 1: 25/03/2021

 

- Kiểm tra tiến độ lần 2: 13/04/ /2021

 

- Kiểm tra tiến độ lần 3: 06/05/ /2021

 

- Kiểm tra tiến độ lần 4: 25/05/2021

 

- Nộp cuốn đồ án: 03/06/2021

 

- Dự kiến bảo vệ: 12-13/06/2021.

 

Đề nghị các bạn sinh viên dành thời gian thực hiện và hoàn thành báo cáo thực tập TN, và triển khai đồ án để hoàn thành kịp các tiến độ đề ra. 

 

Gửi kèm:

 

+ File mẫu kiểm tra tiến độ đồ án

 

+ Mẫu trình bày đồ án

 

+ Phiếu đánh giá kết quả đồ án của hội đồng

 

(Mẫu về đồ án đính kèm tại đây)

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.