THÔNG BÁO: Về việc xác nhận thông tin cá nhân của các khóa AT10, AT11, AT12, AT13, CT1
Ngày đăng: Lượt xem: 3205

Để đảm bảo thông tin cá nhân trên các văn bằng, chứng chỉ của sinh viên khóa AT10, AT11, AT12, AT13, CT1 chính xác; phòng Đào tạo đã gửi danh sách sinh viên về các Chủ nhiệm lớp. Đề nghị sinh viên các khóa trên gặp Giáo viên chủ nhiệm để ký xác nhận thông tin.

 

Thời gian: từ ngày 01/6/2017 đến ngày 16/6/2017.

 

Ghi chú: Chỉ những sinh viên đã ký xác nhận, phòng Đào tạo mới in và cấp Chứng chỉ Quốc phòng (AT12, AT13, CT1) và cấp chứng chỉ Quốc phòng, Giáo dục Thể chất (AT10, AT11).

 

Phòng Đào tạo

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.