THÔNG BÁO Về việc tra cứu lịch học học kỳ 1 năm học 2016 – 2017 của sinh viên lớp đào tạo định hướng chất lượng cao (AT13CLC)
Ngày đăng: Lượt xem: 2301

Căn cứ Kế hoạch đào tạo học kỳ 1, năm học 2016 - 2017.

 

Học viện Kỹ thuật mật mã thông báo như sau:

 

Đã có lịch học học kỳ 1, năm học 2016 – 2017 của lớp đào tạo định hướng chất lượng cao (AT13CLC). Những sinh viên thuộc lớp quản lý này chủ động tra cứu lịch học tập trên hệ thống quản lý đào tạo của Học viện.

         

PHÒNG ĐÀO TẠO

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.