THÔNG BÁO: Về việc thu tiền học phí Học kỳ II năm học 2018 – 2019
Ngày đăng: Lượt xem: 3460

Phòng Kế hoạch – Tài chính thông báo về việc thu tiền học phí Kỳ II năm học 2018 – 2019 đối với đào tạo trình độ Đại học chính quy Hệ đào tạo đóng học phí như sau:

 

1. Số tiền học phí phải nộp:

 

Số tiền phải đóng = 275.000đ x Số tín chỉ đã đăng ký

 

2. Thời gian nộp tiền:

 

Thời gian nộp tiền học phí học kỳ II năm học 2018 – 2019 đến hết ngày 20/5/2019.

 

Khi thời hạn nộp học phí kết thúc, Phòng Kế hoạch – Tài chính sẽ rà soát số sinh viên nợ học phí và lập danh sách chuyển sang phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo để xem xét điều kiện được tham dự kỳ thi kết thúc học phần.

 

Phòng KH-TC

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.