THÔNG BÁO: Về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 1 năm học 2020 – 2021
Ngày đăng: Lượt xem: 7226

Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-HVM ngày 8 tháng 1 năm 2021 của Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 1 năm học 2020 – 2021; Học viện triển khai lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên bằng hình thức trực tuyến, sử dụng hệ thống Microsoft 365.

 

Để việc lấy ý kiến phản hồi có hiệu quả và đúng mục đích, Học viện đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan: Hệ quản lý Học viên mật mã, Hệ quản lý sinh viên; các Khoa/Bộ môn; giáo viên chủ nhiệm các lớp, lớp trưởng thông báo và quán triệt tới toàn thể người học nghiêm túc thực hiện và hoàn thiện Phiếu phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên theo hướng dẫn sau:

 

Bước 1: Click vào Phiếu “Phiếu lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II năm học 2020-2021” hoặc Mã QR. Phiếu tại địa chỉ http://actvn.edu.vn tại mục “Đào Tạo” à “Khảo thí & KĐCLĐT”.

 

Phiếu lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II năm học 2020-2021 dành cho Sinh viên hệ đóng học phí

 

Phiếu lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II năm học 2020-2021 dành cho Học viên mật mã

 

Hoặc sử dụng mã QR để truy cập phiếu

 

Mã QR dành cho Học viên mật mã

Mã QR dành cho sinh viên đóng học phí

 

ớc 2: Đăng nhập email cá nhân do Học viện cấp.

 

Bước 3: Chọn môn học, Mã lớp học phần, họ tên giảng viên để nhận xét

 

Bước 4: Nhập các thông tin cơ bản để tham gia nhận xét

 

Bước 5: Tiến hành nhận xét về hoạt động giảng dạy của giảng viên. Sau khi hoàn thành, Click vào Gửi để gửi Phiếu.

 

Bước 6: Tiếp tục chọn “Gửi phản hồi khác” cho đến khi sinh viên hoàn thành nhận xét tất cả lớp học phần mà sinh viên đã học và kết thúc trước ngày thi kết thúc học phần.

 

Thời gian tham gia thực hiện khảo sát: từ ngày 15/03/2021 đến hết ngày 30/04/2021

 

*Lưu ý: SV phải cho ý kiến góp ý về tất cả các giảng viên và lớp học phần có trong học kỳ. Quá thời hạn khảo sát nêu trên, hệ thống sẽ tự động đóng, SV sẽ không thể trả lời phiếu khảo sát. SV tham gia thực hiện khảo sát đầy đủ sẽ được cộng vào điểm rèn luyện cuối kỳ.

 

Mọi thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, học viên, sinh viên vui lòng liên hệ thầy Vinh qua email: support@actvn.edu.vn hoặc gửi tới Zalo: 094.364.8668

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.