THÔNG BÁO về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên
Ngày đăng: Lượt xem: 138

Căn cứ quyết định số 1235/QĐ-HVM ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã về việc Ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên; Học viện triển khai lấy ý kiến phản hổi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

 

Học viện sử dụng hệ thống Microsoft 365 để lấy ý kiến người học, sinh viên cho ý kiến phản hồi qua hình thức trực tuyến. Để triển khai có hiệu quả việc lấy ý kiến của sinh viên, Học viện đề nghị các Khoa/Bộ môn, Giáo viên chủ nhiệm các lớp, Lớp trưởng các lớp thông báo tới toàn thể sinh viên tích cực tham gia và hoàn thành Phiếu nhận xét về hoạt động giảng dạy của giảng viên theo hướng dẫn sau:

 

Bước 1: Đăng nhập email cá nhân do Học viện cấp.

 

Bước 2: Click vào Phiếu “Phiếu lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II năm học 2020-2021”. Phiếu tại địa chỉ http://actvn.edu.vn tại mục “Đào Tạo” -->Khảo thí & KĐCLĐT”.

 

Bước 3: Chọn môn học, mã học phần, họ tên giảng viên để nhận xét

 

Bước 4: Nhập các thông tin cơ bản để tham gia nhận xét

 

Bước 5: Tiến hành nhận xét về hoạt động giảng dạy của giảng viên. Sau khi hoàn thành, Click vào Gửi để gửi Phiếu.

 

Bước 6: Tiếp tục chọn “Gửi phản hồi khác” cho đến khi sinh viên hoàn thành nhận xét tất cả các môn học mà sinh viên đã học và kết thúc trước ngày thi kết thúc học phần.

 

Thời gian tham gia thực hiện khảo sát: từ ngày …/…/2021 đến hết ngày …/…/2021

 

*Lưu ý: SV phải cho ý kiến góp ý về tất cả các giảng viên và môn học có trong học kỳ. Quá thời hạn khảo sát nêu trên, hệ thống sẽ tự động đóng, SV sẽ không thể trả lời phiếu khảo sát. SV tham gia thực hiện khảo sát đầy đủ sẽ được cộng 5 điểm rèn luyện và được xem điểm cuối kỳ.

 

Mọi thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, sinh viên vui lòng liên hệ thầy Vinh qua email: support@actvn.edu.vn hoặc gửi tới Zalo: 094.364.8668

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.