THÔNG BÁO: Về việc kiểm tra tiến độ làm đồ án tốt nghiệp (Đợt 2)
Ngày đăng: Lượt xem: 22905

Căn cứ Kế hoạch 1079/KH-HVM ngày 12/9/2018 của Học viện Kỹ thuật mật mã về việc Tổ chức triển khai thực hiện đồ án tốt nghiệp (Đợt 2) cho sinh viên Khóa 10 đào tạo đại học hệ chính quy ngành An toàn thông tin,

 

Khoa An toàn thông tin thông báo đến toàn thể giảng viên trong Khoa, người hướng dẫn và sinh viên thực hiện đồ án kế hoạch kiểm tra tiến độ làm đồ án tốt nghiệp như sau:

 

1.Nội dung báo cáo tiến độ

 

Sinh viên chuẩn bị tài liệu trình chiếu với nội dung sau:

 

Trang đầu tiên thể hiện tên đề tài, tên sinh viên và tên người hướng dẫn

 

Các trang tiếp theo phải thể hiện được:

 

Đề cương đồ án tốt nghiệp

 

Những nội dung đã hoàn thành (chỉ liệt kê các đề mục, không cần nội dung cụ thệ)

 

Những khó khăn, đề xuất nếu có.

 

Đánh giá chung tỉ lệ nội dung đã thực hiện, khả năng hoàn thành đồ án đúng tiến độ (thu đồ án ngày 18/12/2018).

 

Khi đến báo cáo, sinh viên mang theo bản mềm của tài liệu trình chiếu (sử dụng thẻ nhớ Flash USB) và bản cứng (đóng bìa mềm), ở trang bìa phụ có chữ ký của sinh viên và người hướng dẫn (nếu có nhiều hơn một người hướng dẫn thì chỉ cần chữ ký của một trong hai người).

 

2.Cách thức kiểm tra

 

Toàn bộ sinh viên được chia thành 4 nhóm (Phụ lục 1) với kế hoạch kiểm tra tiến độ riêng (Phụ lục 2).

 

Tại điểm báo cáo, Khoa ATTT chuẩn bị sẵn 01 máy tính và máy chiếu. Sinh viên nộp lại bản cứng, và sử dụng máy tính được chuẩn bị sẵn để báo cáo.

 

Đối với đồ án, sau khi sinh viên báo cáo xong, các giảng viên sẽ trao đổi và đưa ra những gợi ý thích hợp (nếu cần).

 

3.Tổng hợp thông tin

 

Sau khi hoàn tất việc kiểm tra tiến độ, các Bộ môn tổng hợp số liệu và báo cáo lãnh đạo Khoa, đặc biệt lưu ý những trường hợp sinh viên gặp khó khăn, cần sự hỗ trợ từ phía Khoa.

 

Phụ Lục 1 & 2

 

Khoa ATTT

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.