THÔNG BÁO: Về việc điều chỉnh lịch học
Ngày đăng: Lượt xem: 10205

Căn cứ Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2019-2020 của Học viện Kỹ thuật mật mã;

 

Căn cứ Kế hoạch số 1138/KH-HVM ngày 09/9/2019 của Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã về việc tổ chức Khai giảng năm học 2019-2020 của Học viện Kỹ thuật mật mã.

 

Học viện Kỹ thuật mật mã thông báo điều chỉnh lịch học như sau:

 

- Lịch học ngày 17/9/2019 chuyển sang ngày 12/9/2019;

 

- Ngày 17/9/2019 Khai giảng năm học mới.

 

Nhận được Thông báo đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động phối hợp thực hiện./.

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.