THÔNG BÁO: Về việc điều chỉnh kế hoạch đào tạo học kỳ 2, năm học 2017 - 2018
Ngày đăng: Lượt xem: 4049

Căn cứ Quyết định số 1476/QĐ-BGDĐT, ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018;

 

Căn cứ kế hoạch đào tạo học kỳ 2, năm học 2017 – 2018.

 

Học viện Kỹ thuật mật mã thông báo điều chỉnh kế hoạch đào tạo học kỳ 2, năm học 2017 - 2018(Cơ sở đào tạo phía Bắc) như sau:

 

- Học viên, sinh viên toàn Học viện nghỉ học từ ngày 25/6/2018 đến hết ngày 27/6/2018;

 

- Kế hoạch đào tạo theo thời khóa biểu từ ngày 25/6/2018 đến ngày 27/6/2018 điều chỉnh tương ứng sang học các ngày từ 02/7/2018 đến ngày 04/7/2018.

 

Nhận được Thông báo này đề nghị các Phòng, Khoa, Trung tâm,Hệ chủ động phối hợp triển khai thực hiện./.

 

Phòng Đào tạo

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.