THÔNG BÁO: Về việc điều chỉnh Kế hoạch đào tạo học kỳ 1, năm học 2018 - 2019
Ngày đăng: Lượt xem: 1124

Căn cứ Kế hoạch đào tạo học kỳ 1, năm học 2018 – 2019.

 

Học viện Kỹ thuật mật mã thông báo điều chỉnh Kế hoạch đào tạo học kỳ 1, năm học 2018 - 2019 (Cơ sở đào tạo phía Bắc) như sau:

 

- Lịch học ngày 19/9/2018 điều chỉnh tương ứng sang học ngày 14/9/2018;

 

- Ngày 19/9/2018 Học viện tổ chức khai giảng năm học 2018 – 2019.

 

Nhận được Thông báo này đề nghị các Phòng, Khoa, Trung tâm, Hệ chủ động phối hợp triển khai thực hiện./.

 

Phòng Đào tạo

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.