THÔNG BÁO: Về việc đăng ký vị trí thực tập tốt nghiệp
Ngày đăng: Lượt xem: 5251

Căn cứ Thời khóa biểu Học kỳ II năm học 2018-2019, Khoa An toàn thông tin thông báo tới toàn thể sinh viên AT10, AT11 một số nội dung về nhiệm vụ Thực tập tốt nghiệp như sau:

 

1. Quy trình thực tập tốt nghiệp, bao gồm việc đăng ký vị trí tốt nghiệp

 

2. Danh sách các vị trí thực tập tốt nghiệp

 

3. Các biểu mẫu để sinh viên sử dụng trong quy trình thực tập tốt nghiệp

 

Tài liệu đính kèm tải tại đây

 

Các thông tin trên đây được thể hiện chi tiết trong các tài liệu gửi kèm theo thông báo này; sinh viên cần nắm bắt để thực hiện tốt./.

 

Khoa ATTT

Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2015 Học viện Kỹ thuật Mật mã. All rights reserved.